Kybernetická ochrana potřebuje moderní licenční modely

Zdeněk Bínek ze společnosti Zebra Systems představuje GFI Unlimited, nový model licencování řešení GFI Software, který má malým a středním firmám ušetřit pořizovací náklady na bezpečnostní software. (partnerský příspěvek)

Kybernetická ochrana potřebuje moderní licenční modelyCelá historie IT je postavena nejen na rychle se měnících technologií, ale také na jejich správném marketingovém označení. Ačkoliv zlí jazykové tvrdí, že termíny typu e-business, cloud, Industry 4.0 nebo IoT popisují procesy, které se dějí tak jako tak, faktem je, že vhodné označení pomáhá jejich rychlejšímu pochopení a uplatnění v praxi.

Podobné je to dnes s novým termínem „kybernetická ochrana“, který je kombinací termínů kybernetická bezpečnost a ochrana dat a který vyjadřuje současnou potřebu komplexního přístupu k zabezpečení firemní IT infrastruktury. Ani tento termín nevznikl sám od sebe, ale tváří v tvář narůstajícím hrozbám ve stále se rozšiřujícím kyberprostoru, které již nelze zvládnout s pomocí jednotlivých řešení.

Podle nedávného lokálního průzkumu společnosti GFI Software zažila téměř polovina dotázaných českých a slovenských IT administrátorů v posledních dvanáci měsících krátkodobý či dlouhodobý výpadek IT infrastruktury v důsledku bezpečnostního incidentu. Žádný incident nezažila u svých zákazníků pouze 3 % respondentů.

Zejména v malých a středních společnostech je často podceňováno zálohování dat, zabezpečení e-mailů, webový přístup, přístup z USB pamětí, aktualizace softwaru a řada dalších oblastí. Průzkum potvrdil, že i když malé a střední společnosti v posledním roce investovaly do nástrojů IT bezpečnosti z důvodu zajištění GDPR požadavků, stále nedokázaly zalepit všechny otvory.

Zdaleka největší překážkou k zajištění komplexní IT bezpečnosti je pořizovací cena softwarových nástrojů, což se domnívá 84 % respondentů průzkumu. K zajištění vyšší úrovně bezpečnosti nemá mnoho menších společností často ani dostatek IT personálu. SMB firma si na příklad pořídí poštovní server, ale už nemá peníze na jeho zabezpečení před viry a spamy nebo na archivaci e-mailů. 

Jiná firma si pořídí firewall, ale už se jí nechce investovat do patch managementu nebo ochrany koncových bodů. Jinými slovy ucpe jednu díru, ale další dvě, kterými může přijít jiný kybernetický útok, nechá být. Těmto firmám je nutné nabídnout způsob poskytující ucelenou kybernetickou ochranu za dostupné prostředky.

Proto jsme přišli s moderním licenčním modelem GFI Unlimited pro malé a střední firmy, který po vzoru Netflix nabízí jednotné předplatné s přístupem ke kompletní sadě dvanácti softwarových řešení v plné verzi pro zajištění ochrany podnikových sítí a komunikace. Ceny začínají na cca. 560,- Kč za roční předplatné pro jednoho uživatele včetně technické podpory pro všechny produkty.

Autor je ředitelem společnosti Zebra Systems, lokálního zastoupení značek GFI Software a Kerio.
Úvodní foto: GFI Software

Komentáře