GFI Software: Lepšímu zabezpečení v SMB brání vysoké ceny řešení

Průzkum mezi partnery společnosti GFI Software ukázal, že téměř polovina oslovených administrátorů zažila v posledním roce výpadek infrastruktury vlivem bezpečnostnímu incidentu. Hlavní překážku vidí respondenti ve vysokých nákladech na pokročilá řešení a částečně také v nedostatku lidí.

GFI Software: Lepšímu zabezpečení v SMB brání vysoké ceny řešeníSpolečnost GFI Software provedla tradiční bleskový průzkum mezi účastníky své výroční partnerské konference. Jeho výsledky ukazují, že téměř polovina dotázaných IT administrátorů evidovala během posledních 12 měsíců výpadek v důsledku bezpečnostního incidentu.

Bezpečnostní incident u více než jednoho zákazníka zažilo během posleních 12 měsíců 81 % respondentů, 16 % hlásí incident u jednoho zákazníka a jen 3 % IT administrátorů se během uplynulého roku v tomto směru nesetkalo s žádnými potížemi.

Co se týče důsledků těchto incidentů, pro 10 % respondentů představovaly pouze drobný problém pro 43 % závažný problém, u 40 % incident vedl ke krátkodobému výpadku provozu IT infrastruktury, a u 7 % respondentů byl tento výpadek dlouhodobý.

SMB se snaží, ale chybí jim peníze a lidé

Průzkum podle GFI Software potvrzuje, že ačkoliv malé a střední společnosti v posledním roce investovaly do nástrojů IT bezpečnosti – mimo jiného z důvodu vyhovění požadavkům GDPR - pokrýt všechny bezpečnostní oblasti se jim nepodařilo.

Rezervy se podle průzkumu objevují zejména v oblasti ochrany elektronické pošty či zabezpečení podnikového webového připojení. Zdaleka největší překážkou k zajištění komplexní IT bezpečnosti je podle respondentů pořizovací cena softwarových nástrojů.

Příliš drahá bezpečnostní řešení považuje za největší problém celých 84 % respondentů, což nepřekvapí vzhledem k zacílení průzkumu na oblast SBM organizací. Dalších 29 % respondentů uvedlo výši provozních nákladů a 26 % zmínilo chybějící personál.

Zdroj: GFI Software
Úvodní foto: © lichtmeister - Fotolia.com

Komentáře