Reselleři na Slovensku obchodují s eD system bez zatížení DPH

Poté co eD system integroval na všech trzích B2B e-shop a sjednotil procesy nákupu, informoval prodejce o změnách týkajících se DPH.

Reselleři na Slovensku obchodují s eD system bez zatížení DPHJelikož je eD system česká entita se slovenským daňovým identifikačním číslem (DIČ), pro slovenské dealery, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, to znamená obchodování bez zatížení DPH, čímž mohou optimalizovat své cash-flow.

Skupina eD system aktuálně z jednoho (českého) trhu obhospodařuje nabídku pro všechny země. Kromě zjednodušení procesů uvnitř společnosti to přineslo resellerům širší portfolio a lepší skladovou dostupnost. Nyní distributor informoval prodejce o dalších souvislostech ohledně účtování daně z přidané hodnoty.

„Momentálne spoločnosť eD system, na základe aktuálne platných daňových predpisov na Slovensku, vystupuje ako zdaniteľná osoba, ktorá nemá na Slovensku sídlo alebo miesto podnikania, a to podľa §5 zákona 222/2004, zákona o dani z pridanej hodnoty, ďalej len ‚zákon o DPH‘,“ uvedl v e-mailu zaslaném svým partnerům.

Z toho důvodu společnost vystavuje faktury za dodání zboží (s výjimkou zásilkového prodeje) a služeb uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10,11 na zákazníky, kteří jsou zdanitelné osoby se sídlem, místem podnikání, provozem a nebo bydlištěm na Slovensku, v režimu přenesené daňové povinnosti.

Faktura tak nebude obsahovat DPH, což vychází ze zákona o DPH (§ 69 ods. 2 a ods. 12 písm. h), i)).

„Aj vzhľadom k tejto zmene sa Váš nákup v spoločnosti eD system a.s. stále javí vo Vašej evidencii ako tuzemský nákup vzhľadom k povinnostiam vyplývajúcich z legislatívy správy autorských a recyklačných poplatkov, DPH aj evidencie intrastatu. V postavení dovozcu na Slovensko je spoločnosť eD system,“ je dále uvedeno ve zprávě resellerům.

Distributor v souvislosti se změnou fakturačního subjektu z eD system Slovakia na eD system změnil bankovní účty. Nový účet pro úhrady v eurech je vedený ve VÚB (IBAN SK78 0200 0000 0039 5091 4758).

eD system současně žádá resellery, aby u faktur vystavených ještě z eD system Slovakia prováděli úhrady na původní účty této společnosti (jak je uvedeno na faktuře). Změny účtů se týká faktur od 16. 7. 2018.

Zdroj: eD system
Úvodní foto: © Kange Studio - Fotolia.com

Komentáře