Zájem SMB o digitalizace dokumentů roste, tvrdí KM

Podle průzkumu Konica Minolta roste mezi malými a středními podniky v ČR zájem o digitalizaci dokumentů a související služby. Údajně chtějí ušetřit a být efektivní.

Zájem SMB o digitalizace dokumentů roste, tvrdí KMKonica Minolta získala odpovědi 632 malých a středních firem z České republiky, které mají uvádět, že usilují o další zefektivnění svých činností a snížení nákladů a v této souvislosti hledají nové příležitosti.

Inspirací pro ně mají být velké nadnárodní firmy, které již elektronickou správu dokumentů a optimalizaci tiskových řešení používají.

„Vzhledem k snižování cen technologií nejsou již pořizovací náklady překážkou. V oblasti řízení dokumentů se díky tomu smazává rozdíl ve fungování velkých nadnárodních společností a malých podniků,“ uvedl ve zprávě pro média k výsledkům Pavel Štěpán, obchodní ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech.

Polovinu z respondentů tvořily firmy, které zaměstnávají 50 a méně zaměstnanců. U nich Konica Minolta pozoruje růst poptávky po digitalizačních službách – zájem o ně projevila nadpoloviční většina.

Firmy současně v dotazníku výrobce odpověděly, že až dosud převodu dokumentů do digitální podoby nevěnovaly pozornost, protože to považovaly za časově náročnou činnost bez odpovídajícího finančního dopadu.

Sedm z deseti velkých podniků je vybaveno

Naopak více než 70 % z 300 dotázaných podniků s více než sto zaměstnanci již proces digitalizace dokumentů zahájilo anebo dokončilo. V případě 50 společností nad pět set zaměstnanců šlo dokonce téměř o 90 %.

Dotázané společnosti ve spojení s digitalizací nejčastěji uváděly, že dokumenty skenují, automaticky rozesílají na příslušná místa, převádějí do editovatelné podoby nebo je ukládají do společných datových center.

„Trendem současnosti je rozšiřování funkcionality služeb například pro splnění požadavků daných legislativou. Dobrou ukázkou toho, jak se zvyky mění, je oblast dlouhodobé archivace,“ doplnil Jiří Jelínek, ředitel divize business development společnosti Konica Minolta.

Zdroj: Konica Minolta
Úvodní foto: Canon

Komentáře