Upozorněte zákazníky, CzechInvest má na ICT projekty až miliardu korun

Státní agentura CzechInvest oznámila druhé prodloužení programu ICT a strategické služby, pro nějž alokovala jednu miliardu korun podpory na ITC projekty. Na co jsou peníze určeny a kdo o ně může žádat?

Upozorněte zákazníky, CzechInvest má na ICT projekty až miliardu korunZažádat si může jakýkoliv podnikatelský subjekt se sídlem v ČR, který peníze použije na vývoj software, na zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením nebo na centrum oprav high-tech výrobků a technologií.

Vstupními kritérii jsou vytvoření určitého počtu nových pracovních míst podle velikosti podniku a podporované aktivity a minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Kolik a na co?

Úspěšní žadatelé mohou obdržet příspěvek od 1,5 do 100 milionů Kč (u vybraných regionů až 150 milionů), případně procenta ze způsobilých výdajů.

Podporu mohou použít buď na pořízení hardwaru a sítí, licencí, know-how a softwaru, nebo na hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele, přičemž si musí vybrat pouze pro jednu z těchto variant.

U obou variant lze peníze dále využít rovněž na nájem pozemků a budov, a u SMB i na služby poradců a expertů, na studie nebo na přístup k informacím a databázím.

Celkově CzechInvest počítá v druhém prodloužení programu s alokací jedné miliardy korun.

Více informací naleznete na stránkách agentury.

Zdroj: CzechInvest

Úvodní foto: © ElenaR - Fotolia.com

Komentáře