Sophos zavádí pronájem UTM z cloudu AWS s účtováním podle času

Sophos nově umožňuje časový pronájem řešení pro jednotnou správu hrozeb, které je provozovaný v cloudu Amazon Web Services. Využití účtuje po hodinách.Společnost Sophos oznámila nový prodejní model svého řešení určeného pro jednotnou správu hrozeb pro zákazníky využívající cloud Amazon Web Services (AWS) a specializované tržiště tohoto cloudového prostředí.

Doposud bylo možné řešení Sophos UTM v cloudu AWS využívat pouze pomocí vlastních licencí, tedy v režimu BYOL (Bring Your Own Licence). Nový model účtuje skutečný čas, po který zákazník UTM služby využívá.

Sophos umožňuje využívat optimalizované AMI (Amazon Machine Image), které je plně kompatibilní se službami cloudu společnosti Amazon. Ve spojení s novým prodejním modelem mohou zákazníci bez náročného plánování využít výhod plynoucích z maximální škálovatelnosti, redundance i elasticity. Tyto vlastnosti umožňují ve spojení s řešením pro jednotnou správu hrozeb snadné zabezpečení přístupu ke zdrojům umístěným v cloudu, a to včetně ochrany těchto zdrojů.

Zpřístupnění Sophos UTM na tržišti AWS v podobě časově orientovaných licencí s možností účtování po jednotlivých hodinách je přirozeným vyústěním naší snahy zjednodušit nasazení a využívání našich řešení v prostředí cloudu. Ostatně, elasticita a maximální jednoduchost patří mezi hlavní výhody, které zákazníci od cloudů očekávají,“ uvedl v oznámení médiím Angelo Comazzetto, hlavní produktový manažer společnosti Sophos. Komentáře