Průzkum: Zaměstnanci si cloudové služby často pořizují bez souhlasu IT oddělení

Podle průzkumu vypracovaného pro VMware si cloudové služby nacházejí do firem cestu i bez souhlasu a vědomí IT oddělení. Pořizují si je přímo pracovníci z dalších oddělení. V jakém rozsahu a proč?

Průzkum: Zaměstnanci si cloudové služby často pořizují bez souhlasu IT odděleníBezmála dvě pětiny (37 %) IT manažerů evropských firem podezřívají zaměstnance z pořízení a používání cloudových služeb bez souhlasu IT oddělení. Evropské firmy pak za tyto služby utratí odhadem v průměru 1,6 milionu euro ročně.

S tímto tvrzením přišla společnost VMware na základě průzkumu, který pro ni připravila agentura Vanson Bourne.

Většina (72 %) dotazovaných IT manažerů s rozhodovací pravomocí, kteří podezřívají zaměstnance z neschválených výdajů na cloudová řešení, prý zároveň uvedla, že tyto výdaje přináší firmě určité výhody.

Podle průzkumu každý druhý respondent (51 %) oceňuje, že firma může rychleji reagovat na požadavky zákazníků. Téměř třetina oslovených (31 %) si pak pochvaluje pozitivní vliv na růst firmy.

Skoro polovina respondentů (48 %) se však rovněž obává bezpečnostních rizik, která tyto cloudové služby jdoucí mimo IT oddělení mohou pro firmu představovat.

Neschválený cloud používá třetina zaměstnanců

Agentura Vanson Bourne oslovila také 3 000 evropských kancelářských pracovníků a zkoumala jejich přístup ke cloudovým službám. Téměř polovina oslovených (45 %) uvádí, že by pro splnění svých pracovních úkolů využila IT oddělením neschválené cloudové služby. Více než třetina (36 %) už tak dokonce činí.

Zaměstnanci často prohlašují, že obchází IT oddělení a pořizují si cloudové služby pro dobro firmy - aby mohli pracovat efektivněji,“ uvedl ve zprávě pro média Michal Stachník, oblastní manažer společnosti VMware pro český a slovenský trh.

Rovných 30 % dotazovaných zaměstnanců uvádí, že pro obcházení IT oddělení při pořizování a používání cloudových služeb je jejich hlavní motivací hledání rychlejšího a efektivnějšího způsobu práce. Dále pak 18 % respondentů tvrdí, že primárním důvodem je udržení konkurenceschopnosti prostřednictvím nových produktů a rozšíření nabídky služeb.

K pěti nejčastějším cloudovým produktům a službám (bez ohledu na to, zda jsou placené nebo bezplatné) využívaným bez oficiálního povolení IT oddělení podle průzkumu patří:

  1. Služby pro sdílení dat a souborů (55 %)
  2. E-mailové služby založené na cloudu (47 %)
  3. Instant messaging, tedy chatovací služby (44 %)
  4. Videokonferenční služby (37 %)
  5. Firemní sociální sítě (22 %)

 

Nejčastěji prý neschválených cloudových služeb využívají pracovníci věnující se marketingu, komunikaci anebo reklamě (43 %), prodeji (33 %), výzkumu a vývoji produktů (31 %) a pracovníci finančních oddělení (23 %).

Neschválené výdaje jdou i z firemních kreditních karet

Téměř čtvrtina (23 %) z 3 000 oslovených kancelářských pracovníků evropských firem v rámci průzkumu přiznala, že za neschválené cloudové služby zaplatila zhruba 2 700 eur ročně. Přibližně každý sedmý (14 %) respondent za tyto produkty dokonce během roku 2012 utratil přes 5 000 eur.

Podle průzkumu velké množství dotazovaných (65 %) pokrývá výdaje za neschválené cloudové služby z rozpočtů svých oddělení (43 %), zahrnuje je do celkových nákladů (38 %) nebo je platí prostřednictvím firemních kreditních karet (33 %).

Zdroj: VMware
Úvodní foto: © rukanoga - Fotolia.com

Komentáře