Průzkum VMware: Veřejný cloud má u českých firem šanci

Společnost VMware, výrobce virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, oznámila, že 33 % dotázaných firem působících v České republice zvažuje možnost hostování svého IT nebo jeho části mimo vlastní společnost ve formě veřejného cloudu.

Průzkum VMware: Veřejný cloud má u českých firem šanciZávěry vyplývají z výsledků průzkumu provedeného v rámci květnové konference VMware Forum 2013. VMware dále z odpovědí respondentů vyvodil, že 37 % českých firem již cloud computing při svém podnikání používá. Při loňském dotazování takto odpovědělo 26 % dotázaných.

Téměř třetina respondentů (32 %) plánuje v tomto či příštím roce zásadní změny svého datového centra spočívající například ve virtualizaci aplikací, automatizace cloudu nebo zavedení softwarově definovaného datového centra.

Automatizace správy infrastruktury prioritou č.1

Studie odpovědí 117 zástupců privátních firem a institucí veřejné správy všech velikostí dále nastínila priority dotázaných společností.

Více než polovina z nich vidí jako nejdůležitější správu a automatizaci IT infrastruktury (58 %) následovanou snahou o úspory nákladů (51 %).

Dalšími důležitými tématy jsou pro dotázané firmy virtualizace koncových uživatelských stanic (37 %), zajištění obnovy v případě havárie (35 %) nebo kontinuity byznysu (22 %).

34 % všech respondentů pocházelo z řad správců, manažerů a ředitelů IT reprezentovalo organizace s celosvětovým počtem zaměstnanců vyšším než 1 000 osob, 31 % firmy se 100 až 500 zaměstnanci a 12 % společnosti s počtem pracovníků mezi 500 a 1000.

Zdroj: VMware
Úvodní foto: © rukanoga - Fotolia.com

Komentáře