Průzkum: Firmy vidí v mobilitě hlavní cestu k získání konkurenční výhody

Podle průzkumu SAP a Oxford Economics, který probíhal i v České republice, nejvíce malých a středně velkých firem vidí mobilitu jako příležitost k získání konkurenční výhody. O jaké další technologické trendy mají firmy zájem?

Průzkum: Firmy vidí v mobilitě hlavní cestu k získání konkurenční výhodyPodle průzkumu společnosti SAP a Oxford Economics si malé a středně velké firmy uvědomují, že se musí přizpůsobit, aby uspěly v silném konkurenčním prostředí. Sází na technologické inovace a větší spolupráci se zahraničím.

Informační technologie pro malé a středně velké firmy jsou důležité, protože prý představují významný prvek transformace. Dvě třetiny všech dotazovaných společností uvádějí, že právě prochází transformací s cílem dosáhnout významných změn v obchodním modelu, nabídce produktů anebo strategii přístupu na trh.

V novém mezinárodním, respektive globálním, prostředí potřebují malé a středně velké firmy stále častěji k dosažení svých cílů, rozvoji obchodu a konkurenceschopnosti prostředky, které poskytují technologické inovace a obchodní sítě,“ uvedl ve zprávě pro média Eric Duffaut ze společnosti SAP.

Strategická prioriota a motor růstu SMB

Dle průzkumu investice do nových technologií je hlavní strategickou prioritou. Zájem je o dosažení či zvýšení mobility, různé technologie a služby na bázi cloudu, business management software, řešení pro analýzu dat a sociální média.

Téměř dvě třetiny dotazovaných společností vyjádřily přesvědčení, že jim nové technologie pomohou dosáhnout dlouhodobého fungování a udržitelného růstu. Hlavní cestu ke zvýšení konkurenční výhody malé a středně velké podniky vidí v mobilitě. Podle respondentů mobilita přináší největší přínos ze zvažovaných nových technologických trendů.

V České republice je větší poptávka po inovacích

Zvýšený důraz na technologické inovace podle průzkumu kladou firmy působící na tzv. nově vznikajících trzích, jako jsou vedle českého také brazilský, čínský, čilský, indický, jihoafrický, kolumbijský, maďarský, mexický a ruský.

Zatímco globálně jsou technologické inovace prioritou transformačního procesu zhruba pro třetinu z oslovených malých a středně velkých firem, tak na výše uvedených trzích jde o 55 % dotazovaných malých a středně velkých firem.

SAP: Průzkum ukazuje, že technofobie je mýtus

Celkem 35 % dotazovaných SMB se identifikuje jako tzv. early adopter, tedy subjekt implementující nejnovější technologie ihned po jejich zpřístupnění. V severoamerickém regionu jde dokonce o 47 % respondentů. Podle společnosti SAP tak výsledky průzkumu boří mýtus o technofobii v prostředí malých a středně velkých firem.

Na druhou stranu vysoké procento dotazovaných malých a středně velkých firem čelí překážkám. Podle průzkumu 46 % respondentů pro podporu svých prorůstových aktivit musí najímat nové zaměstnance. Pro 39 % SMB je prý stále složitější najmout lidi s těmi správnými dovednostmi.

Dále 31 % respondentů má problém přesvědčit zaměstnance k používání mobilních technologií, 35 % dotazovaných naráží na chybějící porozumění výhodám cloudu a 43 % oslovených se nedaří zdárně přesvědčovat své zaměstnance, aby používali sociální média.

SAP ovšem dodává, že se SMB potýkají se stejnými problémy jako nadnárodní korporace.

Průzkum probíhal formou dotazování 2 100 představitelů malých a středně velkých firem s ročním 20 až 750 milionů amerických dolarů. Osloveni byli zástupci malých a středně velkých firem z 21 zemí včetně České republiky.

Zdroj: SAP
Úvodní foto: © redav - Fotolia.com

Komentáře