Pouze každá devátá česká firma plně chrání svá mobilní zařízení

Průzkum ukázal na trhliny v bezpečnosti korporátních sítí. Pouze 11 % dotázaných českých firem plně chrání přidružená mobilní zařízení.

Pouze každá devátá česká firma  plně chrání svá mobilní zařízeníCelosvětový výzkum Global Corporate IT Security Risks 2013 společnosti Kaspersky Lab odhalil nedostatky v ochraně korporátních sítí. Pouze 14 % dotázaných společností ve světě a jen 11 % respondentů v České republice uvedlo, že mají zavedenou plnou ochranu mobilních zařízení připojených do korporátní sítě.

Příčinou malé ochrany je rostoucí počet připojovaných mobilních zařízení včetně časté aplikace principu BYOD (Bring your own device), kdy zaměstnanci používají při práci svá soukromá zařízení. Firmy přitom většinou neplánují použití osobních zařízení nějak omezovat, přestože téměř dvě třetiny z nich připustily, že jde o rostoucí hrozbu pro jejich IT sítě.

Výsledky průzkumu dále ukazují některé následky tohoto bezpečnostního rizika. Co se týče úniků dat, 6 % dotázaných společností (3 % v Česku) identifikovalo mobilní zařízení jako zdroj minimálně jednoho úniku za posledních 12 měsíců. Prostřednictvím mobilní zařízení docházelo i k phishingovým útoků (5 % celosvětově i v Česku) či průmyslové špionáži (3 % celosvětově, 0 % v Česku).

Nezájem či nedostatek prostředků

Navzdory skutečnostem je zavádění bezpečnostních opatření v organizacích velmi pozvolné. Zhruba 41 % dotázaných firem (v Česku 34 %) uvedlo, že jejich firma nějaká opatření má, nicméně ne dostatečně vyvinutá.

Přibližně 32 % respondentů (v ČR 38 %) je teprve plánuje zavést a 13 % (v Česku dokonce 17 %) dotázaných firem pak přiznalo, že nejen, že žádná opatření nemají, ale ani je nehodlají zavádět.

Jedním z důvodů nezabezpečení mobilních zařízení v podnicích je nedostatek časových a finančních zdrojů. U 48 % (26 % v Česku) společností, které odpověděly, že nějaká opatření zavedly, na ně není vyčleněn dostatek financí a u 16 % (22 % v ČR) nebyly vyčleněny zvláštní finanční prostředky vůbec.

Zdroj: Kaspersky Lab
Úvodní foto: © babimu - Fotolia.com

Komentáře