Lidé: Svatoslav Novák znovu zvolen prezidentem ICT Unie

Svatoslav Novák byl zvolen prezidentem ICT Unie i na další tři roky. Jaké priority má nyní ICT Unie pro nejbližší období pod vedením zkušeného manažera?

Lidé: Svatoslav Novák znovu zvolen prezidentem ICT UniePrezidentem ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, zůstává Svatoslav Novák. Na svém zasedání o tom rozhodlo představenstvo ICT Unie, které jej zvolilo na další tříleté funkční období.

Svatoslav Novák je prezidentem ICT Unie již od jejího počátku v lednu 2010, kdy se vznikla sloučením Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) a Sdružení pro informační společnost (SPIS).

Za tři roky svého fungování se ICT Unie stala respektovaným profesním sdružením a partnerem klíčových institucí,“ uvádí staronový prezident Novák ve zprávě pro média. K činnosti ICT Unie dodává: „Připravuje poziční dokumenty, připomínkuje strategické materiály ministerstev a podílí se na různých legislativních návrzích.

Plány ICT Unie pro nejbližší období

V novém funkčním období se Svatoslav Novák chce s ICT Unií podle vlastní slov soustředit na další rozvoj efektivního fungování státní správy a samosprávy prostřednictvím e-Governmentu.

Intenzivně usilujeme také o to, aby ve veřejné správě byly standardizovány závazné postupy pro budování a provoz informačních systémů, včetně zadávání veřejných zakázek. Důležitým projektem bude v letošním roce i případná státní podpora výstavby sítí vysokorychlostního internetu,“ přiblížil ve zprávě pro média Svatoslav Novák priority ICT Unie pro nejbližší období.

Třiapadesátiletý Novák v letech 1995 a 1999 působil jako generální ředitel tehdejší společnosti SPT Telecom a předseda správní rady mobilního operátora Eurotel. Více než deset let byl předsedou Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS).

Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT Brno. Má dospělou dceru a syna a je mužem mnoha zájmů. Ze sportu se ve volném čase věnuje sjezdovému lyžování, tenisu a cyklistice. Mezi jeho zájmy patří i rychlé kabriolety, design a věnuje se také malování.

Zdroj: ICT Unie
Úvodní foto: ICT Unie

Komentáře