Jaké jsou IT priority slovenských organizací?

Redakce Infoware zjišťovala, jaké jsou současné priority při rozvoji IT slovenských organizací, do čeho chtějí letos investovat a kdo v nich rozhoduje o investicích do IT.

Jaké jsou IT priority slovenských organizací?Prioritami v oblasti rozvoje IT slovenských organizací je zejména bezpečnost, funkčních a dostupnost informačních technologií. Vyplývá to z průzkumu redakce Infoware, která nashromáždila odpovědi od 168 organizací, z nichž téměř tři čtvrtiny (74,1 %) představují soukromé firmy.

Bezpečnost je největší prioritou v rozvoji IT pro 17,7 % respondentů z řad slovenských organizací. Následuje funkčnost (7,5 %), dostupnost (6,5 %) a až na čtvrtém místě kvalita (5,3 %), je však otázkou, jestli se kvalita nepřekrývá právě s bezpečností, funkčností a dostupností.

Celý žebříček priorit vypadá následovně:

 1. Bezpečnost (17,7 %)
 2. Funkčnost (7,5 %)
 3. Dostupnost (6,5 %)
 4. Kvalita (5,3 %)
 5. Zabezpečení provozu (4,8 %)
 6. Centralizace (4,7 %)
 7. Podpora pro byznys (4,5 %)
 8. Spokojenost (4,3 %)
 9. Flexibilita (4,1 %)
 10. Jednoduchost (3,9 %)
 11. Něco jiného (36,7 %)

Do čeho chtějí slovenské organizace investovat?

V roce 2013 oslovené slovenské organizace chtějí v oblasti informačních technologií nejčastěji investovat do databází (8,2 %), mobilních technologií (7,8 %) a bezpečnostních technologií (7,6 %). Cloud-computing je až čtvrtém místě (6,5 %) a například nákup hardwaru až šestém místě (5,1 %)

Kompletní žebříček nejdůležitějších oblastí IT, do kterých chtějí oslovené slovenské organizace v roce 2013 investovat, vypadá následovně:

 1. Databáze (8,2 %)
 2. Mobilní technologie (7,8 %)
 3. Bezpečnostní technologie (7,6 %)
 4. Cloud-computing (6,5 %)
 5. Zálohování a archivace (6,0 %)
 6. Nový hardware (5,1 %)
 7. Virtualizace (4,9 %)
 8. Elektronický obchod (4,9 %)
 9. CRM (4,0 %)
 10. Optimalizace toků informací v organizaci (3,8 %)
 11. Jiné (41,2 %)


V nejvíce slovenských organizacích z těch oslovených o investicích do IT prý kolektivně rozhoduje vrcholový management. Jde o 50,6 % organizací.

Generální ředitel (CEO) rozhoduje v 24,4 % oslovených slovenských organizacích. Technologický ředitel (CIO) pak ve 16,1 % organizací a finanční ředitel (CFO) pouze v 8,9 % organizacích.

Budou letos náklady na IT vyšší než loni?

Více než dvě čtvrtiny respondentů (42,9 %) uvedly, že v roce 2013 očekávají vyšší výdaje své organizace za IT při srovnáním s rokem 2012.

Naopak více než třetina respondentů (35,7 %) očekává, že letošní náklady na IT jejich organizace budou srovnatelné s náklady v roce 2012.

Více než čtvrtina (21,4 %) respondentů pak uvádí, že, náklady jejich organizace na IT by letos měly být nižší ve srovnání s rokem 2012.

Do průzkumu redakce Infoware se zapojilo 168 slovenských organizací. Převážně jde o soukromé firmy (74,1 %), státní organizace (10,6 %) a veřejné obchodní společnosti (7,1 %). Třetina respondentů (33,9 %) uvádí, že ve své organizaci má více než 500 uživatelů IT.

Na průzkumu spolupracovala společnost CSI Lea­sing a slovenské pobočky společností Hewlett-Pac­kard a Mic­ro­soft.

Zdroj: IT News.sk
Úvodní foto: © redav - Fotolia.com

Komentáře