IDC: Organizace v západní Evropě stále častěji volí ke spolupráci systémové integrátory

Z nové studie analytické společnosti IDC vyplývá, že prodejní IT kanál na vertikálním trhu v západní Evropě je v neustálém vývoji a přeje především systémovým integrátorů. Jaké jsou detaily?

IDC: Organizace v západní Evropě stále častěji volí ke spolupráci systémové integrátoryZákaznické služby, podpora a nízká cena spolu s nízkými náklady na vlastnictví jsou pro organizace podle IDC nejdůležitějšími kritérii při výběru IT dodavatele. Krom toho také organizace na vertikálním trhu kladou důraz na to, zda dodavatel rozumí dané oblasti.

Úroveň spokojenosti s IT dodavateli je v západní Evropě poměrně vysoká a to zejména v oblastech, kde jsou nízká očekávání. Zlepšení by podle více jak 1 600 respondentů  mohlo nastat v oblasti ceny a nákladů, částečně také u zákaznických služeb a porozumění danému odvětví.

Nové technologie přejí systémovým integrátorům

Téměř dvě třetiny organizací volí pro IT dodávky nepřímý prodejní kanál. IDC zaznamenalo zvýšení prodejů především u systémových integrátorů a to v telekomunikačním, energetickém, vládním, zdravotnickém a retailovém sektoru. Nejvíce byl tento trend patrný u velkých organizací, částečně i u středně velkých.

Změna směrem k novým technologiím, které IDC označuje jako třetí platformu (cloud, big data, mobilní technologie a sociální média),  a s tím spojené změny v systémové infrastruktuře odrážejí specifické potřeby organizací a přispívají ke zvyšování  vazeb na systémové integrátory.

Z průzkumu také plyne, že organizace nakupující přes systémové integrátory a distributory s přidanou hodnotou jsou sice náročnější, ale mají tendenci své dodavatele hodnotit pozitivně.  Takové organizace kladou na svého dodavatele vyšší nároky na znalosti, což následně vede k hlubším vertikálním specializacím channel partnerů.

Průzkum IDC z února 2013 se zaměřoval na výběr IT dodatelů, důvody k jejich výběru a spokojeností napříč vertikálními trhy v západní Evropě.  

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © kentoh - Fotolia.com

Komentáře