GfK: Videokonference používá velmi často 8,3 % českých firem

Minimálně jednou denně využívá nástroje pro komunikaci na dálku téměř 70 % top manažerů v České republice. Takové jsou závěry průzkumu realizovaného na konci roku 2012 analytickou společností GfK pro Cisco.

GfK: Videokonference používá velmi často 8,3 % českých firemPrůzkum byl proveden mezi TOP manažery a IT manažery českých firem, napříč jednotlivými průmyslovými odvětvími, státní správnou a finančními institucemi, z nichž 40 % se již pravidelně účastní videokonferencí.

Uživatelé videokonferencí jako jejich největší výhodu uvádějí lepší a rychlejší komunikaci (25,4 % respondentů), flexibilitu (23,7 %) a úsporu času (21,2 % odpovědí). Pokud by naopak firmy videokonference využívat nemohly, vznikaly by jim další náklady plynoucí zejména z neproduktivního času, který jejich zaměstnanci tráví na cestě a v kolonách.

S růstem obliby videokonferencí také roste pestrost jejich využití. Dříve byl zájem zejména o videokonference pro zasedací místnosti. Ty dnes tvoří většinu nasazených řešení ve firmách (46,8 %). Postupně ale roste zájem o personální videokonference, při kterých má každý účastník  dispozici vlastní zařízení. Tento model v České republice využívá téměř 15 % dotázaných firem.

Bariéry pro nasazení tvoří předsudky a nedostatek informovanosti

Firmy, které videokonference nepoužívají, uváděly v průzkumu jako hlavní bariéry očekávané vysoké pořizovací náklady a obavy z málo častého využití (shodně 18,7 % odpovědí), ačkoli situace je přesně opačná. Firmy, které již videokomunikaci zavedly, si již neumí představit, jak mohly fungovat dříve.

Pro podporu prodeje videokonferečních řešení Cisco můžete využít nově spuštěný portál www.jakonazivo.cz, který by vám měl pomoci získat prodejní argumenty.

Zdroj: CiscoKomentáře