Elko EP zvýšila v roce 2012 obrat o 9 %

Skupina Elko EP Holding oznámila finanční výsledky za rok 2012.Kromě zvýšení hodnoty vlastního kapitálu a aktiv holdingu Elko EP, se zvýšily i celkové tržby na více než 331 milionů korun, oproti 292 milionům z roku 2011. U obratu společnost uvádí růst z předloňských 313 milionů na 341 milionů korun.

Konkrétní hodnoty VK a zisku společnost neuvedla. Rozvaha a výkaz zisku a ztrát zatím není dostupný v elektronickém obchodním rejstříku.

Podíl vývozu do zemí EU vzrostl na 61 %, od roku 2010 tedy téměř o deset procentních bodů.

V roce 2012 měla společnost Elko EP 204 zaměstnanců, což odpovídá nárůstu víc než 10 % v posledních dvou letech. Náklady na výzkum a vývoj se loni přiblížily deseti milionům korun.

Zdroj: Elko EP

 Komentáře