Cisco: S mladými zaměstnanci přichází do firem i nová rizika

Podle společnosti Cisco, která se opírá o výsledky vlastní studie, by firmy měly reformovat svou bezpečnostní politiku a v rozumné míře ji přizpůsobit měnícím zvyklostem zejména u mladých zaměstnanců.

Cisco: S mladými zaměstnanci přichází do firem i nová rizikaS mladými zaměstnanci přichází do firem i nová rizikaV průměru sedm z deseti zaměstnanců přiznává, že se alespoň občasně dopouští porušení firemních pravidel IT bezpečnosti.

Vyplývá to ze studie společnosti Cisco, která se ptala dvou skupin po 1 400 lidech ze 14 zemí. V prvním případě šlo o univerzitní studenty a ve druhém o profesionály z praxe mladší 30 let.

Třetina ze zaměstnanců porušujících či obcházejících pravidla bezpečnosti je přesvědčena, že nedělá nic špatného.

Studie dle společnosti Cisco ukázala, že firmy musí svou bezpečnostní politiku přizpůsobit dnešní době a novým trendům.

Když nezbývá než obejít pravidla

Zhruba 22 % dotázaných pracovníků uvedlo, že potřebují přístup k nepovoleným programům a aplikacím, aby mohli dokončit svoji práci. Dvě třetiny dotázaných jsou přesvědčeny, že by IT pravidla měla být upravena tak, aby více odpovídala reálným potřebám a dovolovala větší pracovní flexibilitu.

Nová generace zaměstnanců obohacuje firmy o nové myšlenky, metody práce i netradiční pohled na řešení pracovních úkolů. Zároveň má ale svá očekávání ohledně používání informačních technologií, která se mohou významně promítat do firemní IT bezpečnosti,“ okomentoval výsledky studie ve zprávě pro média Jiří Devát, generální ředitel Cisco Česká republika.

Mobilní zařízení bez dozoru

Se zvyky mladé generace přicházejí do firem i potenciální bezpečnostní rizika. Více než polovina (56 %) oslovených zaměstnanců uvedla, že nechá rodinu, přátele nebo dokonce i lidi, které ani nezná, používat své počítače bez dozoru.

Více než pětina (23 %) dotázaných vysokoškoláků někdy požádala souseda o připojení k internetu či přístup k počítači a 19 % připustilo, že využilo bezdrátové připojení sousedů bez povolení.

Dříve si sousedé od sebe půjčovali vejce a cukr, dnes chodí s žádostí o možnost připojení k internetu,“ glosuje výsledky studie Cisco ve své tiskové zprávě. Firmy a jejich dodavatelé bezpečnostních řešení by měli více reflektovat návyky a zvyklosti nastupující generace zaměstnanců.

Zdroj: Cisco


Úvodní foto: © Maxim_Kazmin - Fotolia.com

Komentáře