Konkurence: Dimension Data je „zlatým“ partnerem Cisca

Dimension Data Czech Republic oznámila získání statusu Cisco Gold Partner od společnosti Cisco. Stala se tak sedmou firmou v České republice s touto certifikací a zároveň jedinou společností, která disponuje specializací Advanced Data Center Storage Networking. Jaký má certifikace význam a které další společnosti ji mají?Nositelů certifikace Cisco Gold Partner je v Česku nyní sedmDimension Data Czech Republic(www.dimensiondata.com/cz) poskytuje řešení v oblastech budování sítí, bezpečnosti, ukládání dat a budování kontaktních center. S padesáti zaměstnanci dosáhla v loňském roce obratu 200 milionů korun. Do nového roku vstoupil technologický integrátor s dalším úspěchem, stal se totiž „zlatým" partnerem společnosti Cisco.

„Získání partnerství Cisco Gold potvrzuje naše silné zázemí a zkušenosti v projektech optimalizace síťové infrastruktury, v oblastech konvergované komunikace, či při stavbě datových center," uvedl v oficiálním tiskovém oznámení Jindřich Rädisch, Country Manager společnosti Dimension Data Czech Republic. „Zároveň tímto krokem našim zákazníkům sdělujeme, že jejich projekty jsme schopni plně pokrýt vyškolenými a prověřenými experty, vlastním servisním střediskem a samozřejmě s plnou podporou společnosti Cisco," doplnil Jindřich Rädisch.

„Pro získání této kvalifikace je nutné zajistit minimálně 12 vyškolených odborníků v různých oblastech, získat povinné specializace v oblastech správy síťových prvků, bezpečnosti, sjednocené komunikace a bezdrátových sítí. Zapotřebí je též adoptovat servisní politiku Cisco pro všechny fáze životního cyklu projektu a také zavést nezávislý auditovaný průzkum spokojenosti zákazníků prověřující schopnosti certifikovaných partnerů," shrnuje podmínky certifikace tisková zpráva.

Dimension Data nad rámec povinných specializací disponují ještě specializacemi Advanced Data Center Storage Networking, kterou mají jako jediní v České republice, a Advanced Data Center Networking Infrastructure.  Zároveň jsou jedinou společností, která má kombinaci těchto specializací pro datová centra.

Dimension Data je sedmou společností v České republice s certifikací Cisco Gold Partner. Dalšími jsou Alef Nula, Anect, IBM, ICZ, NextiraOne a Hewlett Packard. Komentáře