ČSÚ: Wi-Fi síť má v ČR necelá polovina firem

Podle čerstvé zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) má vlastní počítačovou síť 70 % českých firem. Jak jsou na tom české firmy s bezdrátovým nebo vzdáleným přístupem?

ČSÚ: Wi-Fi síť má v ČR necelá polovina firemČSÚ: firem s počítačovou sítí v ČR nepřibyloPodíl českých firem vybavených vlastní počítačovou sítí se v roce 2012 meziročně nezměnil. Vyplývá to ze zprávy, kterou vydal Český statistický úřad (ČSÚ). V lednu 2012 bylo vlastní počítačovou sítí vybaveno 70 % českých firem. Stejné číslo udává Český statistický úřad za leden 2011.

Nejčastěji vlastní počítačovou sítí disponují firmy s více než 250 zaměstnanci. Ty mají vlastní síť ve více než 97 % případů. Následují firmy s 50 až 249 zaměstnanci, z nichž je vlastní počítačovou sítí vybaveno bezmála 91 %. Firmy s 10 až 49 zaměstnanci využívají vlastní počítačovou síť v 63 % případů.

Nejčastěji jsou počítačovou sítí vybaveny firmy působící v oblasti informatiky a telekomunikací nebo peněžnictví a pojišťovnictví. V lednu 2012 šlo o více než 90 % z nich. Na opačném konci pomyslného žebříčku skončily firmy operující v oblasti ubytování, stravování a pohostinství, které sítí disponují jen v 44 % případů.

Bezdrátový přístup k síti zdaleka není samozřejmostí

Bezdrátový přístup k firemní síti je možný podle dat za leden 2012 v 48 % českých firem. Ještě v roce 2006 šlo pouze o 16 % firem. Použité technologie pro bezdrátový přístup, respektive varianty standardu IEEE 802.11 však Český statistický úřad ve svém dotazníku bohužel nezjišťoval. Stejně tak zabezpečení bezdrátového přístupu.

Zjišťoval však možnost vzdáleného přístupu do firemní sítě za účelem prohlížení a úprav dokumentů. Tu mají na cestách, od zákazníka anebo z domova pracovníci v 41 % českých firem. Vzdálený přístup k aplikacím ve firemní síti pak svým pracovníkům umožňuje 40 % českých firem.

Intranetový web resp. webové stránky fungující v rámci vlastní sítě pro interní firemní potřeby, má v České republice zhruba třetina firem. Opět podle dat za leden 2012. V  lednu 2009 šlo o pětinu firem. Nejvíce interní weby využívají firmy s více než 250 zaměstnanci (téměř 78 %) následované firmami s 50 až 249 zaměstnanci (necelých 50 %) a firmami s 10 až 49 zaměstnanci (necelých 26,9 %).

Data Českého statistického úřadu jsou poměrně nadějná pro obchodníky, protože existuje nezanedbatelné procento firem s vlastní počítačovou sítí, ale bez bezdrátového anebo vzdáleného přístupu k ní.

To je obchodní příležitost, tedy vzhledem ke stále nekulminujícím vzestupu mobilních zařízení. Díky nim mohou o bezdrátový anebo vzdálený přístup k síti nyní stát i menší a střední firmy, které dříve o podobnou funkcionalitu své sítě neměly zájem anebo malá penetrace mobilních zařízení či jejich minimální využitelnost byly důvodem, proč do rozšíření možností sítě neinvestovat.


Tabulka č.1: Firemní počítačová síť a související technologie v podnikatelském sektoru ČR, leden 2012 (zdroj: Český statistický úřad)

Tabulka č.1: Firemní počítačová síť a související technologie v podnikatelském sektoru ČR, leden 2012

Zdroj: Český statistický úřad
Úvodní foto: © bagpereira - Fotolia.com

Komentáře