Případová studie: Konsolidace serverů a úložišť Archivu hl. města Prahy

Archiv hl. města Prahy potřeboval vyřešit neuspokojivý stav infrastruktury, v níž se nacházely dosluhující servery s nedostatečnou kapacitou i výkonem a se zastaralými operačními systémy Microsoft Windows Server 2000/2003. (PR článek)

Případová studie: Konsolidace serverů a úložišť Archivu hl. města PrahyHlavní činností zákazníka, Archivu hl. města Prahy, je archivace dokumentů a služba publikování archiválií pro širokou veřejnost.

Archiv vypsal výběrové řízení, které mu mělo pomoci vyřešit neuspokojivý stav infrastruktury, v níž se nacházely dosluhující servery s nedostatečnou kapacitou i výkonem a se zastaralými operačními systémy Microsoft Windows Server 2000/2003.

Nové řešení, které dodala společnost HCV group za pomoci value added distributora firmy DNS, mělo zajistit další záruku a podporu hardwaru i softwaru a poskytnout dostatečnou kapacitu diskového úložiště. Důležité bylo také zajištění redundance, minimalizace výpadku a zvýšení energetické úspory.

Původní infrastruktura

 • 2× diskové pole HP Storageworks MSA20
 • 1× diskové pole HP Storageworks MSA60
 • 2× server HP DL380 G5
 • 1× server HP DL320 G5p
 • 1× server HP DL180 G5p
 • 1× server HP DL160 G5p
 • 1× server HP DL360 G5

Hlavní nedostatky původního řešení

 • Končící záruka hardwaru
 • Vysoká poruchovost jednoho ze serverů
 • Končící podpora operačních systémů
 • Vysoká finanční náročnost udržitelnosti provozu (vysoká cena prodloužení záruk u velkého množství hardwaru)
 • Složitá, časově náročná a neefektivní správa mnoha systémů
 • Přímá propojení SCSI kabely mezi datovými úložišti a autoloadery, nepřenositelnost hardwaru
 • Nedostatečná kapacita pro ukládání dat
 • Vysoká energetická náročnost
 • Záruka na další období min. tří let, podporované operační systémy
 • Dostatečná kapacita diskového úložiště s výhledem na další období
 • Lepší distribuce výkonu mezi servery v rámci virtuálního prostředí
 • Redundance služeb a komunikace (vyšší dostupnost)
 • Konektivita iSCSI
 • Jednodušší a efektivnější správa

Očekávání od změny

 • Záruka na další období min. tří let, podporované operační systémy
 • Dostatečná kapacita diskového úložiště s výhledem na další období
 • Lepší distribuce výkonu mezi servery v rámci virtuálního prostředí
 • Redundance služeb a komunikace (vyšší dostupnost)
 • Konektivita iSCSI
 • Jednodušší a efektivnější správa
 • Energetická úspora provozu i chlazení

Navrhované řešení

Společnost HCV group navrhla konsolidaci infrastruktury pomocí nasazení All-In-One zařízení Dell PowerEdge VRTX, rozšíření datového prostoru použitím úložiště Dell PowerVault a propojení s ostatními datovými a zálohovacími systémy prostřednictvím technologie  iSCSI aktivním prvkem Dell Pow.erConnect .

Shéma navrhovaného řešení s využitím Dell PowerEdge VRTXCelková disková kapacita tak naroste o cca 48 TB nativně (Dell PowerVault MD1200 + interní pole na Dell PowerEdge VTRX).

Hlavními přínosy řešení je, že při použití virtualizace na sdílené storage lze systém nastartovat automaticky, případně manuálně na jiném serverovém hardwaru. Výpadek je zkrácen ze dnů řádově na hodiny a v případě zakoupení vyšší licence řešení VMware je snížen až na minuty. Výrazně se tím také zjednodušuje přesun systémů mezi servery.

Postup

Po zadání objednávky byl následující měsíc věnován analýze, přípravným pracím a kontrole postupů, z toho samotná instalace a migrace trvala 72 hodin a byla realizována přes víkend. Nasazení řešení proběhlo přímo do ostrého provozu.

Administrátoři zákazníka poskytli součinnost v přípravné fázi, během které byly provedeny rozsáhlé kompletní zálohy. Dodavatel pro potřeby migrace zapůjčil diskové pole, na které byly dočasně přesunuty datové soubory. Objem migrovaných dat činil zhruba 40 TB.

Vyhodnocení projektu

Společnost HCV Group, jako dodávající partner, navrhla zcela inovativní koncept při použití na trhu unikátního zařízení All-In-One, které integruje servery, networking , storage a management v rámci jednoho hardwaru.

Integrace proběhla v krátkém čase a bez komplikací. Řešení zůstává nadále otevřené pro další možná rozšíření výkonu a kapacity podle budoucích potřeb klienta.

Hlavní přínosy řešení

 • Snadná rozšiřitelnost
 • Failover řešení
 • Hardwarová nezávislost
 • Efektivní a snadnější správa
 • Zjednodušení síťové topologie
 • Nižší energetická náročnost – úspora nákladů
 • Cena servisních balíčků původního hardwaru: 120 000 korun ročně
 • Úspora energií po migraci: 50 000 kWh ročně ~ 240 000 korun ročně
 • Cena nového řešení: 600 000 korun

Vyčíslení návratnosti

Klient dosahuje dalších úspor díky snazší a časově méně náročné správě a vyšší dostupnosti systémů. Návratnost investice se tak pohybuje kolem jednoho až dvou let.

Kompletní případovou studii s profily společností, konkrétním zadáním, technickou specifikací dodaného řešení, procesem migrace a závěrečným vyjádřením zadavatele naleznete zde.

Zdroj: DNS
                
Úvodní foto: Archiv hl. města Prahy, HCV, DNS, Dell

Komentáře