GfK: Trh s technickým zbožím se ve 3. čtvrtletí 2011

Podle studie GfK se ve třetím čtvrtletí propad trhu se spotřební elektronikou prohloubil. Jak se vedly jednotlivé segmenty?

GfK: Trh s technickým zbožím se ve 3. čtvrtletí 2011Výsledky studie GfK Temax Czech Republic ukazují, že se celková hodnota trhu s technickým spotřebním zbožím v České republice ve třetím čtvrtletí roku 2011 snížila o více než 7 % oproti stejnému období předcházejícího roku, což je horší výsledek než v přecházejících čtvrtletích.

Zdaleka nejnegativnější je vývoj u sektoru kancelářské techniky. Výraznější je i pokles u informačních technologií. Jediným rostoucím sektorem jsou malé domácí spotřebiče.


Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice

Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology


Trh malých domácích spotřebičů nadále doste

Trh malých domácích spotřebičů zaznamenal ve třetím čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 5,2 %. Je to způsobeno především udržením rostoucího trendu klíčových produktových skupin. Konkrétně se jedná o kávovary, kuchyňské roboty a mixéry a vysavače.

Zároveň však byl v porovnání se stejným obdobím za loňský rok zaznamenán nárůst u všech produktových skupin, kromě žehliček, rychlovarných konvic a toasterů.

Pokračující pokles trhu velkých domácích spotřebičů

Hodnota trhu velkých domácích spotřebičů poklesla ve třetím čtvrtletí roku 2011 o 5,1 % v porovnání s rokem 2010, pokles vykázaly všechny produktové skupiny. Naopak počet prodaných kusů již od počátku roku roste díky vyšším prodejům levnějších přístrojů.

Největší hodnotový pokles zaznamenala kategorie chlazení a obecně všech vestavných spotřebičů. Nejlépe si vedly pračky, jejichž prodeje poklesly jen nepatrně a dále kategorie mrazáků, která je v porovnání s loňským rokem stabilní. Internetové prodeje všech kategorií dále rostou.

Informační technologie: značný pokles obratu

Oproti stejnému období minulého roku zaznamenal IT sektor citelný pokles hodnoty prodeje. Míra poklesu v tomto období činila 10,5 %. Celý IT trh byl stažen ke dnu zejména pokračujícím negativním trendem v prodeji stolních počítačů a monitorů.

Naopak skupinou, která celý IT trh zachraňuje, jsou opět mobilní počítače. Vývoj na trhu stále doprovází cenová eroze napříč všemi produktovými skupinami. Jedinou výjimkou z tohoto pohledu tvoří stolní počítače, u kterých cena poslední období stagnuje.

Trh spotřební elektroniky stále klesá

Ve třetím čtvrtletí roku 2011 sektor spotřební elektroniky dále klesal. V porovnání se stejným čtvrtletí předcházejícího roku se obrat snížil o více než 7 %. Na jedné straně roste spotřebitelská poptávka po televizorech a stolních audio přístrojích, nicméně obecně u všech kategorií spotřební elektroniky nastává velmi silná cenová eroze a proto z hlediska obratu dochází k poklesu i u těchto kategorií a tím pádem i celkového trhu.

V rámci klíčové kategorie plochých televizorů dynamicky roste váha LED televizorů s přístupem na internet. U ostatních produktových kategorií narůstá trh určitých podsegmentů, jako jsou např. Blu-Ray přehrávače nebo domácí kina s Blu-Ray. Váha těchto segmentů je však relativně malá a nedokáže kompenzovat propady zbytku trhu.

Foto trh: nárůsty v kusech a poklesy v hodnotě

Vývojové trendy na trhu digitálních fotoaparátů ve třetím čtvrtletí se nijak výrazně neliší od těch, které jsme zaznamenali ve čtvrtletí předchozím. Meziroční pokles trhu ve třetím čtvrtletí se zastavil na 6 % v hodnotovém vyjádření. Propad celkového trhu je determinován kompakty s pevným objektivem, které navzdory nárůstu v prodaných kusech ztrácejí v hodnotě díky cenové erozi.

Tento negativní vývoj jen lehce zmírňují zrcadlovky, jejichž tržby jsou nepatrně vyšší, než tomu bylo ve třetím čtvrtletí loňského roku. Jediným výrazně rostoucím segmentem na trhu digitálních fotoaparátů jsou kompakty s vyměnitelným objektivem. V důsledku jejich malého tržního podílu však nejsou schopny kompenzovat pokles celého trhu.

Trh telekomunikací poklesl

Trh telekomunikací se ve třetím čtvrtletí letošního roku dostal do záporných hodnot. Po prvních dvou čtvrtletích, kdy trh meziročně rostl, došlo ve třetím čtvrtletí k propadu o více než 4 % v hodnotě. Za první tři čtvrtletí roku 2011 však trh stále meziročně rostl. Za negativním vývojem ve třetím čtvrtletí stojí především klesající průměrné ceny mobilních telefonů.

Trh kancelářské techniky razantně klesá

Stejně jako v předchozím čtvrtletí pokračoval vývoj prodejů kancelářské techniky značným poklesem prodané hodnoty. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku tempo poklesu dále zrychlilo a překonalo hranici 25 %.

Kromě dlouhodobého poklesu prodejů samostatných tiskáren se na celkovém poklesu tržeb projevuje i neustávající pokles průměrné prodejní ceny všech produktových kategorií v rámci sektoru.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, přitom opět nejrychleji klesaly průměrné ceny laserových multifunkčních zařízení a samostatných laserových tiskáren. Multifunkční zařízení jsou zároveň produktovou kategorií, která se na výsledcích celého sektoru podílí největší měrou.

Tab.: Vývoj trhu spotřební elektroniky a ICT


Q4

2010

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q3 11

/Q3 10

Q1-3

2011

Q1-3 11

/Q1-3 10


mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

+/-%

mil. Kč

+/-%

Spotřební elektronika (CE)

5 693

3 546

2 802

3.072

-7,3 %

9 420

-6,2 %

Foto (PH)

819

493

581

590

-6,1 %

1 665

-5,0 %

Velké domácí spotřebiče (MDA)

3 485

3 039

2 902

3 347

-5,1 %

9 288

-1,8 %

Malé domácí spotřebiče (SDA)

2 145

1 084

944

984

5,2 %

3 013

5,5 %

Informační technologie (IT)

7 713

4 869

4 289

4 426

-10,5 %

13 584

-2,1 %

Telekomunikace (TC)

3 084

2 027

1 842

1 960

-4,2 %

5 830

8,0 %

Kancelářská a výpočetní technika (OE)

671

529

459

377

-25,3 %

1 366

-16,5 %

Celkem

23 611

15 589

13 820

14 757

-7,2 %

44 166

-1,9 %

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology

Úvodní foto: © rgbspace - Fotolia.com

Komentáře