Znalostní báze Microsoftu je kompletně v češtině

Microsoft na konci minulého týdne oznámil, že vedle 7 tisíc článků profesionálně lokalizovaných do češtiny, přibylo v jeho znalostní databázi technických problémů 250 tisíc dalších. O jejich překlad se postaral software Microsoft Research Machine Translation. Je výsledek použitelný?Listovat slovníkem již nemusíte, znalostní databázy Microsoftu přeložil software do češtiny.Čeština je dalším jazykem, do kterého je překladač Microsoft Research Machine Translation schopen překládat většinu článků znalostní báze (Knowledge Base) na adrese http://support.microsoft.com. Čeští reselleři a jejich zákazníci tak mohou vyhledávat řešení technických problémů v mateřském jazyce. Nově je přeloženo více než čtvrt milionu článků.

Výhodou je i to, že při použití nového překladače uživatel obdrží překlad té nejaktuálnější verze. Články je možné porovnat s anglickým originálem a ověřit si tak správnost překladu. Kvalitu nelze srovnávat s profesionálními překlady, nicméně uživatelé získají text v dostatečné kvalitě pro vyřešení svého problému,“ uvedl výrobce v tiskovém oznámení.

Jak si můžete vyzkoušet sami, strojový překlad obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo v gramatice. Na příslušné stránce daného problému je ale vždy uvedeno upozornění a odkaz na příspěvek v originálním znění.

Budoucnost mechanického překládání

Výrobce tvrdí, že studie, které prováděl v minulosti, dokazují schopnost uživatelů díky strojově přeloženému textu zvládnout problémy vyřešit téměř stejně úspěšně jako s profesionálně přeloženým textem. Microsoft nicméně překládací software dále zdokonaluje a v budoucnu chce zapojit i samotné uživatele, kterým umožní opravovat špatně přeložená spojení. Profesionální překlady do budoucna zachová pouze u několika strategických oblastí, jako je například bezpečnost.

Překladač Research Machine Translation funguje v řadě evropských jazycích včetně němčiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny a francouzštiny. Byl ale nasazen i v Asii a je schopen překládat do korejštiny, čínštiny a japonštiny. V blízké budoucnosti výrobce plánuje rozšířit možnosti strojového překladu o ruštinu, polštinu, holandštinu a řečtinu.Komentáře