SAS uspěl se stížností na zakázku IBM pro MPSV

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhověl stížnosti společnosti SAS a rozhodl, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nebylo oprávněno zadat na začátku roku 2012 zakázku IBM v jednacím řízení bez uveřejnění a zadávací řízení zrušil.

SAS uspěl se stížností na zakázku IBM pro MPSVSAS se stížností uspěl, IBM zakázku pro MPSV nedodáRozhodnutí ÚOHS se týká zakázky na výběr dodavatele řešení pro zlepšení adresnosti a účelovosti vyplácení sociálních dávek. Tímto dodavatelem se podle informací z veřejně dostupných zdrojů měla stát bez otevřeného výběrového řízení společnost IBM, uvádí SAS v oznámení médiím.

Společnost SAS dále informovala, že ÚOHS zhodnotil relevantnost a hodnověrnost znaleckého posudku, který si nechalo zpracovat MPSV  a který měl být postaven  na tvrzení, že jediným v úvahu přicházejícím dodavatelem je IBM.

ÚOHS znalecký posudek zcela odmítl s odůvodněním, že motivem pro vyhotovení znaleckého posudku nebylo docílit zjištění, zda existuje více dodavatelů způsobilých realizovat předmět veřejné zakázky, ale jeho vypracováním hodlal zadavatel (MPSV) legitimizovat svůj dříve pojatý záměr zadat veřejnou zakázku přímo IBM v jednacím řízení bez uveřejnění,“ uvedl SAS.

Vývoj kauzy SAS vs. MPSV

MPSV informovalo členy vlády 9. 6. 2011 o svém záměru zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že může být z technických důvodů realizována pouze prostřednictvím IBM. Znalecký posudek, který měl určit, zda je řešení IBM jediné možné, MPSV nechalo zpracovat až v říjnu 2011.

Společnost SAS Institute ČR podala MPSV námitky proti rozhodnutí udělit zakázku IBM v květnu. Vladimír Šiška, tehdejší náměstek ministra Jaromíra Drábka, námitky odmítl a potvrdil záměr MPSV uzavřít smlouvu s IBM.

V červnu se SAS se svou stížností obrátil na ÚOHS, který 24. 10. 2012 rozhodl, že znalecký posudek vypracovaný Vladimírem Smejkalem nemohl odůvodnit zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění a měl sloužit pouze k legalizaci postupu ministerstva.

Rozhodnutí je zatím nepravomocné a MPSV  může proti němu ÚOHS podat rozklad. V opačném případě bude zakázka otevřena pro všechny poskytovatele řešení.

Zdroj: SAS Institute ČR
Úvodní foto: SAS, MPSV

Komentáře