QNAP radí, jak na rychlý vývoj IoT ve třech krocích

NAS QNAP NAS poskytují technologii QIoT, která umožňuje zkoumat potenciální obchodní příležitosti v internetu věcí. Po uvedení QIoT Containers pro vybudování platformy soukromého cloudu IoT společnost QNAP představila aplikaci pro vývoj v oblasti IoT, která poskytuje další praktické moduly pro vývojáře (Partnerský příspěvek).

QNAP radí, jak na rychlý vývoj IoT ve třech krocích



Aplikace QIoT Suite Lite využívá oblíbené nástroje – Node-RED a Freeboard – k usnadnění tvorby prostředí IoT. Podporuje více protokolů (MQTT, HTTP a CoAP) a ovládacích panelů a umožňuje rychlé propojení vývojových elektronických desek s různými senzory. Jednoduše v aplikaci zvolíte engine a ovládací panel a spustíte IoT aplikaci během pár minut. Pro bezpečná síťová připojení QIoT Suite Lite také přidává k protokolu vrstvy zabezpečení MQTTS a HTTPS.

Praktický průvodce konfigurací a konstrukcí

QIoT Suite Lite obsahuje rychlého průvodce konfigurací, který pomáhá s tvorbou aplikací IoT krok za krokem. Ke snadné implementaci startovacích sad obsahujících Arduino Yun, Raspberry Pi a Intel Edison můžete použít buď Python, nebo Node.js. Ušetřením času se základem kódu a vyhledáváním modulů můžete vytvořit IoT aplikace v kratším čase a s menším úsilím.

Aplikace integruje Node-RED jako svůj engine pro pravidla, což umožňuje použít tzv. editor toku pro snazší vývoj IoT. Grafické rozhraní poskytuje drag-and-drop (přetáhni a pusť) bloky s propojujícími uzly, což usnadňuje vytvoření pracovního postupu. Všechna procesní sdělení se vizualizují pro snazší pochopení jejich obsahu a správu.

 QNAP QIoT Node-RED

Sledování datových zdrojů

Pro zobrazení ovládacího panelu IoT používá aplikace tzv. Freeboard, kterého lze sdílet skrze API pro zasílání dat sesbíraných ze zařízení a uložených na NAS QNAP. Data lze takto předávat do dalších dashboardů, jako je Microsoft Power BI, k dalším analýzám, sdílení nebo importu/exportu. Přizpůsobitelný ovládací panel samozřejmě slouží ke sledování důležitých informací z připojených IoT zařízení.

Celé nastavení je díky těmto součástem jednoduché a rychlé. Stačí zvolit „připojené věci“ (startovací sadu) a zdroje, k nim přiřadit logiku a reakce na jednotlivé zprávy a k tomu navrhnout dashboard pro grafickou prezentaci informací.

QNAP QIoT Freeboard

Soukromý cloud pro IoT

Aplikace QIoT Suite Lite čerpá výhody zabezpečení a vysoké kapacity NAS QNAP pro bezpečné ukládání vašich dat z IoT. Lze ji také nakonfigurovat pro příjem dat z konvenčních, na zdroje omezených zařízení, která nemusejí podporovat IP. S QIoT Suite Lite můžete uložit všechna svá data na nízkonákladový privátní cloud a po vyfiltrování je přenést na prémiový public cloud k další analýze. Integrace QIoT Suite Lite jako platformy pro soukromý cloud IoT s veřejnými cloudy vám umožňuje snadno dosáhnout na služby IoT s maximální flexibilitou a nákladovou efektivitou.

QIoT Suite Lite v1.0 je nyní k dispozici v QTS App Center.

Chytré zemědělství

V roce 2017 se společnost QNAP spojila s organizací Webduino, aby implementovala řešení QIoT pro Zemědělskou výzkumnou a rozšiřovací stanici v oblasti Taoyuan na Tchaj-wanu. Cílem bylo poskytnout analytická doporučení pro pokročilé plánování, správu a snadný vzdálený dohled.

Zatímco QIoT Suite Lite shromažďuje a ukládá lokální data (např. vlhkost, teplota, úrovně pH) získaná prostřednictvím inteligentních senzorů, zemědělci mohou na dálku za použití počítačů a mobilních zařízení v reálném čase dostávat informace, které jim umožňují reagovat na změny okamžitě a šetřit čas a pracovní síly potřebné ke kontrole místních podmínek. QIoT tak při snadné implementaci a nízkým nárokům na dovednosti zemědělcům pomáhá řešit problémy a zdokonalit pěstování.


Autor je business development manager, QNAP CZ


Vyšlo v ChannelWorld 4/2017










Úvodní foto: QNAP

Komentáře