Praktický průvodce právní problematikou v IT

Dodáváte software? A orientujete se v softwarovém právu? Recenzi knihy Softwarové právo sepsal Tomáš Nielsen z advokátní kanceláře Nielsen Meinl.



Softwarové právo – Praktický průvodce právní problematikou v ITČtenářům se dostává do rukou publikace Softwarové právo – Praktický průvodce právní problematikou v IT, jejímiž autory jsou advokáti Tomáš Jansa a Petr Otevřel. Kniha, kterou vydalo nakladatelství Computer Press, je dle autorů určena zejména podnikatelům působícím na trhu informačních technologií, ale i programátorům a v neposlední řadě též právníkům.

Publikace Softwarové právo je skutečně průvodcem v oblasti práv souvisejících s informačními technologiemi, jak ostatně deklaruje i její název. Poskytuje čtenářům základní informace o právní regulaci užívání a ochrany software, informačních systémů i databází. Nejde tedy a ani nemůže jít do hloubky. Pokud si autoři publikace kladli za cíl vytvořit skutečně souhrnný přehled vybraných kapitol IT práva, nastolující některé zásadní otázky, které by podnikatelé v IT (i jejich právníci) měli řešit, pak jistě uspěli.

Jejich kniha upozorňuje na některé problémy, s nimiž firmy, poskytující informační systémy a software, ale i jejich zákazníci, musejí počítat při tvorbě smluv i samotné realizaci spolupráce. Samozřejmě, neobsahuje řešení všech naznačených témat, to ale zjevně nebylo ani cílem. Čtenář si na základě knihy může udělat obrázek o šíři problematiky, která s poskytováním software a služeb v oblasti IT souvisí, a získat též řadu praktických tipů.

Co recenzent autorům vytýká a jak hodnotí obsah a zpracování publikace, se dočtete v kompletní recenzi na sesterském webu CIO Businessworld.

Zdroj: CIO Businessworld







Komentáře