Lidé: Vladislav Němec ředitelem TrustPortu

TrustPort, výrobce bezpečnostního softwaru, má nového ředitele. Minulý týden se jím stal Vladislav Němec, který hodlá zvyšovat podíl výrobce na trhu otevřením nových obchodních kanálů. Jak se změní obchodní a marketingová strategie výrobce?Vladislav Němec připravuje změny také v nepřímém prodejním kanáluVladislav Němec (31) přichází do TrustPortu z vedení společnosti Cleverlance, kde měl na pozici Executive Director for Insurance na starost řízení a rozvoj obchodních aktivit v oblasti pojišťovnictví. Dříve pracoval například jako projektový manažer v Komerční bance nebo obchodní a marketingový ředitel Rodinného pivovaru Bernard.

Jako ředitel TrustPortu je Vladislav Němec zodpovědný zejména za strategické otázky související s vývojem produktů, s budováním prodejních kanálů a s propagací produktového portfolia.

„Současně s touto personální změnou dochází ke změnám v obchodní a marketingové strategii TrustPortu. Tyto změny budou zahrnovat nové metody propagace firmy a produktového řízení s cílem dalšího rozšíření řešení TrustPort," uvádí se v tiskovém oznámení.

 „Našim cílem pro následující období je především zvýšení tržního podílu řešení TrustPort v České republice i v zahraničí. Za tímto účelem hodláme otevřít nové prodejní kanály," přibližuje Vladislav Němec novou vizi výrobce.

Jaké kroky tedy ředitel připravuje?

„Pokud jde o vnitrofiremní procesy, zavádíme controllingové metody, abychom zefektivnili finanční řízení firmy," upřesňuje Vladislav Němec pro ChannelWorld. „V oblasti produktového řízení budeme klást větší důraz na podnikový segment a produkty pro něj určené. Chceme se v podnikovém segmentu ještě více prosadit s připravovanou nabídkou bezpečnostního řešení jako služby."

Vedle těchto změn posiluje TrustPort  svou propagaci v zahraničí, zejména v oborově zaměřených médiích. Ve stádiu příprav je nový optimalizovaný web, který má obchodním partnerům i koncovým zákazníkům přinést „maximální přehlednost informací a jednoduchost ovládání". V tuzemsku se TrustPort bude například účastnit významných odborných konferencí.

Výrobce bezpečnostního software prodává své produkty prostřednictvím partnerské sítě, a to doma i ve světě. Také v partnerské síti plánuje nový ředitel změny. „Chceme směřovat prodej přes distributory, kteří budou obsluhovat dané regiony. Budeme jednak vybírat distributory mezi našimi nejzkušenějšími resellery, jednak dále hledat nové distributory. Připravujeme také firemní pobočky ve vybraných regionech," říká Vladislav Němec.

TrustPort vznikl jako samostatný subjekt před necelým rokem z vývojové divize společnosti AEC. Doposud zastával funkci jejího ředitele Jiří Mrnuštík. Distributorem produktů TrustPort v České republice je společnost SWS, na Slovensku pak AEC Bratislava.Komentáře