Konkurence: Aimtec a Sabris uspěly v SAP Best Performance Challenge 2012

V soutěži partnerů společnosti SAP uspěly české firmy Aimtec a Sabris. Obsadily první dvě místa mezi firmami ze střední a východní Evropy. SAP si pochvaluje zvyšující se odbornost svých partnerů.

Konkurence: Aimtec a Sabris uspěly v SAP Best Performance Challenge 2012Konkurence: firmy Aimtec a Sabris uspěly v SAP Best Performance Challenge 2012Společnost SAP oznámila výsledky třetího ročníku své soutěže Best Performance Challenge. V regionu střední a východní Evropy (CEE Market Unit) dosáhly výrazného úspěchu české firmy, které obsadily čelo výsledkové listiny.

Soutěže, která porovnává obchodní a odborné dovednosti, se zúčastnilo 107 partnerů z různých zemí oblasti EMEA (Evropa, Afrika, Blízký východ) nabízejících na globálním trhu řešení SAP.

Na prvním místě regionu střední a východní Evropy skončila česká společnost Aimtec, která se zaměřuje na implementaci přednastavených oborových řešení SAP. Specializuje se především na výrobní a logistické procesy.

Na druhém místě mezi firmami ze střední a východní Evropy se umístila česká společnost Sabris. Ta je středoevropským systémovým integrátorem. Zastoupení má také v Rusku a na Slovensku. V roce 1994 se stala vůbec prvním partnerem firmy SAP z České republiky.

„Partneři SAP v ČR dlouhodobě prokazují, že patří k těm nejlepším v Evropě a výsledky soutěže to jen potvrzují. K dosažení úspěchu v Best Performance Challenge musí partneři SAP vynaložit nemalé úsilí,“ uvedl ve zprávě pro média Aleš Ogoun, channel manažer společnosti SAP ČR.

Podle něj se účastníkům soutěže pro partnery společnosti SAP ale vynaložené úsilí vyplatí i mimo ní: „Pomáhá zároveň zdokonalit jejich obchodní procesy a zlepšit služby poskytované zákazníkům.  A to je vlastně to, o co prostřednictvím soutěže společně usilujeme a v čem jsou české společnosti nejlepší.“

Jak se soutěžilo a kdo je celkovým vítězem?

Každá firma, která se účastnila Best Performance Challenge 2012, vyslala „do boje“ čtyřčlenný tým svých specialistů. Tento tým po dobu šesti měsíců plnil různé úkoly, za jejichž provedení mohl získávat body.

Pro představu mezi hodnocené úlohy patřilo např. sestavení marketingového a obchodního plánu (vč. jeho důsledného plnění), zpracování případové studie u zákazníka (vč. definice cílů a přínosů) nebo zorganizování odborného semináře pro klienty.

Společnost SAP ve zprávě pro média uvádí, že je s letošními výsledky, kterých dosáhly jednotlivé soutěžící firmy, spokojena. Ukazují prý totiž, že se expertní znalosti a dovednosti jejích partnerů oproti minulému ročníku soutěžě zvýšily.

Celkovými vítězi se letos staly firmy H. T. High Tehnology (z Itálie) Méthode (rovněž z Itálie) a Cosmos Consulting (z Francie), které všechny dosáhly maximálního počtu 250 bodů. V regionu CEE obsadila třetí místo za oběma úspěšnými českými společnostmi polská firma CompuTec.

Další informace o soutěži jsou k dispozici na webu http://www.sapemeapartneruni.com/challenge2012.

Zdroj: SAP Česká republika
Úvodní foto: SAP

Komentáře