Jakými argumenty prodávat bezpečnostní řešení pro ověření identity a autentizace

PR článek: Bezpečnostní opatření jsou nutná, ale nepohodlná. Jejich smyslem je, aby se k choulostivým datům dostali jen povolaní. Přitom jen základní rozdělení uživatelských oprávnění s sebou nese vedle řady výhod i nepříjemná omezení.

Jakými argumenty prodávat bezpečnostní řešení pro ověření identity a autentizaceKaždý den se autentizujeme do různých systémů. Ať už se jedná o firemní počítač, soukromý email či internetové bankovnictví, ve všech případech potřebujeme sdělit, že k našim datům přistupujeme opravdu my.

Při autentizaci uživatele je jasné, že se nemůžeme spolehnout pouze na jméno. To může znát kdokoli a jen podle něj nedokáže počítač zjistit, zda se jedná opravdu o vás. Kdokoli by se pak mohl vydávat za vás a jednat vaším jménem, což by pravděpodobně vedlo ke katastrofálním následkům. Pokud se ale k uživatelskému jménu přidá další prvek ochrany, resp. uživatelské jméno se sváže s heslem, bude každý uživatel muset znát kromě jména i heslo uživatele, které bude systém ověřovat. A s tím už si každý neporadí.

V takovém případě je uživateli přiděleno heslo určité délky a složitosti. Heslem může být slovo, fráze i kombinace znaků jako abc123, kd566ERč521 atd. Základním požadavkem přitom je, aby heslo znalo co nejméně lidí a bylo co nejtěžší ho prolomit. K problematice bezpečnosti hesel vychází množství článků, které uživatelům poskytují informace a argumenty vyzývající k tomu, aby nebrali složitost a komplexnost hesel na lehkou váhu a zdůrazňující, že i složitá hesla mohou být odhadnutelná a prolomitelná. Přesto podle statistik uživatelé na složitost hesel často nedbají a podceňují ji.

Běžnému uživateli je totiž většinou jedno, jak bezpečné jeho přihlašovací údaje jsou. Pokud se pak objeví útočník, kterého bude zajímat, jaké informace a data se v počítači uživatele nacházejí, zjistit nebo odhadnout uživatelské jméno nebývá nic složitého. I dnes se lze zcela běžně setkat s přihlašovacím jménem ve formátu jméno.příjmení. Heslo pak lze odhadnout s využitím sociotechniky nebo i opsat z papírku, které má uživatel z pohodlnosti nalepený na monitoru.

Řešením mohou být například smart karty. Ty jsou dalším prvkem, který musí být k počítači připojen, aby systém umožnil uživateli vstup do systému. Jenže co v případě, že budeme chtít tento proces ověření uživatele nastavit i pro lidi mimo firmu, například pokud zaměstnanci pracují většinu času v terénu mimo kancelář a používají VPN (Virtual Private Network) a OWA (Outlook Web App)?

Řešením může být dvoufaktorová, nebo vícefaktorová autentizace. Uživatel potřebuje pro přístup ke službě nejen své uživatelské jméno a heslo, ale ještě OTP (One Time Password - jednorázové heslo) k tomu, aby ho systém ověřil. Tento proces zná většina uživatelů třeba z internetového bankovnictví, kde po zadání jména a hesla obdrží na telefon prostřednictvím SMS zprávy jednorázové bezpečnostní heslo. Útočník by tedy pro úspěšnou krádež vašich peněz musel znát nejen vaše přístupové údaje, ale navíc mít k dispozici i váš mobilní telefon.

Úplně stejným způsobem se dá zabezpečit i přístup do firemní sítě. Řada firem používá tokeny, smart karty a jiné prvky zabezpečení. Práce s nimi však určitě není tak pohodlná jako v případě mobilního telefonu, který má navíc uživatel prakticky pořád u sebe. Uživatelům lze do mobilních telefonů nainstalovat aplikaci chráněnou PIN kódem. Pro přístup např. k OWA budou uživatelé vyzváni k zadání jména, hesla a jednorázového hesla (OTP), které se po zadání PIN kódu zobrazí v telefonu. Teprve po této autentizaci budou mít přístup k datům, firemním údajům a citlivým informacím. Zařazení dvou či vícefaktorové autentizace tedy zásadně zvyšuje zabezpečení firemní sítě.

Jednoduchou, spolehlivou a ekonomicky výhodnou variantu dvoufaktorové autentizace nabízí aplikace ESET Secure Authentication od  ESETu, oceňovaného předního výrobce bezpečnostního softwaru, která pracuje se všemi běžnými platformami včetně iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone 7 a 8 nebo J2ME, ale podporuje i autentizaci založenou na SMS zprávách. Tím umožňuje fungování systému i na starších mobilních telefonech, které tuto aplikaci nepodporují.

Více informací pro partnery, kteří chtějí prodávat ESET Secure Authentication najdete na webových stránkách ESET.

Zdroj: Eset software
Úvodní foto: © Maxim_Kazmin - Fotolia.com

Komentáře