IDC: Objem dat se každé dva roky více než zdvojnásobí

Nová studie Digital Universe organizace IDC, sponzorovaná společností EMC, odhaduje, že objem dat roste rychleji, než udává Moorův zákon. Vznikají tak nové příležitosti v oblasti Big Data a nové role v IT.IDC: Objem dat se každé dva roky více než zdvojnásobí Foto: © .shock - Fotolia.com Podle výsledků studie Digital Universe od IDC s názvem „Extracting Value from Chaos“ (Získávání hodnoty z chaosu) se objem informací na světě každé dva roky více než zdvojnásobí a roste tak rychleji, než udává Moorův zákon.

V roce 2011 má být vytvořeno a replikováno 1,8 zetabajtů dat. To například odpovídá více než 200 miliardám filmů ve vysokém rozlišení (každý o délce dvě hodiny) – jednomu člověku by jejich zhlédnutí při nepřetržitém sledování trvalo 47 milionů let.

Technologie umožňující „zkrotit informace“ snižují náklady na vytváření, zaznamenávání, správu a ukládání dat na jednu šestinu v porovnání s rokem 2005. Od roku 2005 každoroční investice podniků do cloudových řešení, hardwaru, softwaru, služeb a personálu potřebného k vytváření, správě a ukládání těchto informací a ke generování příjmů na jejich základě, vzrostly o 50 % na 4 biliony dolarů.

50x více dat na 1,5x více IT specialistů

Do roku 2020 budou IT oddělení po celém světě čelit výzvám jako zdesetinásobení počtu serverů (virtuálních a fyzických) a padesátinásobný růst objemu informací. Počet souborů a dalších kontejnerů, v nichž jsou informace v digitálním světě uloženy, vzroste 75x, tedy ještě více než objem samotných dat. Je tomu tak proto, že vzniká stále více systémů s integrovanými čidly (oblečení, mosty, lékařské přístroje). Ke správě všech těchto dat bude třeba 1,5násobek současného počtu IT specialistů.

IDC také odhaduje, že do roku 2015 bude téměř 20 % digitálních informací procházet „rukama“ poskytovatelů služeb cloud computingu, tedy že daný bajt bude v určitém bodě své cesty od původce k likvidaci uložen nebo zpracováván v cloudu. Až 10 % dat přitom zřejmě bude v cloudu udržováno.

Studie, která byla zpracována již popáté, měří a odhaduje objem digitálních ročně vytvořených a zkopírovaných informací a analyzuje důsledky pro jednotlivce, podniky a IT specialisty.

Zdroj: EMC
Foto: © .shock - Fotolia.comKomentáře