IDC IT Security Roadshow – třetí platforma přichází

Desátého ročníku konference IDC IT Security Roadshow se zúčastnilo více než 200 odborníků na IT bezpečnost. Přinášíme přehled nejzajímavějších informací.

IDC IT Security Roadshow – třetí platforma přicházíDesátého ročníku konference IDC IT Security Roadshow ve Slovenském domě se zúčastnilo více než 200 odborníků na IT bezpečnost. Steven Frantzen, senior vicepresident, research, EMEA a managing director, CEMA, uvedl, že se svět přesouvá ke třetí technologické platformě – mobilním zařízením a aplikacím.

Dne 13. 3. 20012 se v pražském Slovanském domě uskutečnila IDC IT Security Roadshow. Vedle prezentací předních zahraničních a tuzemských odborníků se diskutovaly otázky bezpečnosti v souvislosti se současným vývojem technologií a jejich vlivem na přístup k bezpečnostním strategiím ve firmách.

Steven Frantzen, senior vicepresident, research, EMEA a managing director, CEMA, uvedl, že se svět přesouvá ke třetí technologické platformě – mobilním zařízením a aplikacím, které výrazně ovlivní IT bezpečnost.

Steven Frantzen, senior vicepresident, research, EMEA a managing director, CEMA, IDCSteven Frantzen, senior vicepresident, research, EMEA a managing director, CEMA, IDC

Mobilní zařízení letos „vyhrají“ – poprvé v dodávkách překonají trh PC. Zároveň však poroste konkurence (Amazon – největší podíl Android zařízení) a klesne cena (objeví se hodně low-cost zařízení).

Nové aplikace a služby budou tvořeny s ohledem na trendy jakými, jsou cloud, mobilní zařízení a aplikace nebo sociálních technologie. Očekávaný nárůst aplikací, jejichž integrace mezi ty stávající bude nezbytná, se pak výrazně promítne na složitosti systémů a stejně tak ovlivní objem dat,“ říká Frantzen.

Dodává také, že přenosy mobilních dat poprvé překonají fixní, ne však v České republice, kde ještě není vybudovaná odpovídající infrastruktura. Digitální obsah by měl letos meziročně vzrůst podle IDC o 48 % na 2,72 ZB a většina těchto dat bude nestrukturovaná.

Nejvyšší hodnotu bude mít kombinace firemních a sociálních dat, což zvyšuje potřebu analytických nástrojů pro získání vhledu do dat z trhu.

Hlavní dopady třetí platformy na bezpečnost

Steven Frantzen hrozby a příležitosti shrnul v tom, že se objeví řada mobilních zařízení, která firmy nevlastní, tisíce aplikací, jež nejsou spravovány ani zabezpečeny vlastním IT, a poroste množství cloudových služeb, jež spravují poskytovatelé služeb a zároveň je sdílí s tisíci dalších podniků. Obecně tedy poroste objem velkých dat, která vlastní a spravují jiní.

Novým standardem se stane zabezpečení aktiv, která firmy nevlastní, nekontrolují ani nespravují. Třetí platforma tak má podle IDC přinést mezi lety 2012 a 2020 70 % nových investic do IT.

Čeho se IT bojí a čeho by se mělo bát?

Thomas Vavra, research director, software, IDC CEMA, uvedl, že hlavními obavami IT jsou dnes spolehlivost a zabezpečení. Náklady sice patří mezi nejdůležitější faktory, ale nehrají již hlavní roli.

Thomas Vavra, research director, software, IDC CEMAOrganizace se podle Vavry budou v následujích 20 letech vypořádávat s rostoucím množsvím hrozeb a jejich složitostí, IT rozpočty a zkušenosti však budou stagnovat. Hlavní výzvou pro organizace dnes nění virus, ale složitost a velký rozsah. Společnosti tak potřebují nástroje pro správu zabezpečení.

Vavra poukázal také na současné výzvy západních států, které můžeme se zpožděním očekávat u nás. V USA za rok 2011 rostly výdaje na zabezpečení především v oblastech mobility, virtualizace a sociálních sítí.

Hlavní výzvami je nedostatek IT personálu, nedostatečná integrace mezi bezpečnostními zařízeními a příliš mnoho koncových zařízení ke spravování. V důsledku toho rostou investice do UTM. Společnosti podle Vavry potřebují prozkoumat své bezpečnostní prostředí a zvážit, která správa technologií jim pomůže se vypořádat s výzvami, jímž čelí. Budou se totiž násobit.

Nezapomínat na lidi

Jedněmi z probíraných hledisek byly také lidský faktor, nastavení procesů a bezpečnostní politiky. „Ty jsou pro efektivní zajištění bezpečnosti IT stejně důležité jako výběr technologie,“ podotýká Thomas Vavra.

Otázkou lidského faktoru a jeho zdokonalováním se ve svém příspěvku zabýval Dan Lohrmann, hlavní manažer pro technologie státu Michigan a držitel řady ocenění v oblasti technologií a bezpečnosti. Diskuze po jeho přednášce ukázala, že na obou kontinentech představují lidé a jejich chování značná rizika, která nemůže pokrýt ani ta nejlepší technologie.

Zdroj: ChannelWorld. IDC
Galerie
Komentáře