IDC: Čtvrtina firem ve střední a východní Evropě používá nějakou formu cloudu

Firemní uživatelé, kteří se vydali cestou cloudu, toho nelitují a jsou spokojeni. Čtyři pětiny evropských zákazníků cloudu registruje díky němu úspory. Jaká další zjištění zazněla na IDC Cloud Leadership Forum 2013?

IDC: Čtvrtina firem ve střední a východní Evropě používá nějakou formu clouduPodle mini průzkumu IDC v oblasti IT priorit pro rok 2013 mezi 70 zástupci českých firem, jich téměř polovina uvedla konsolidaci IT a třetina snížení celkových nákladů na IT. Zhruba sedm z deseti by chtělo zvýšit bezpečnost IT.

, associate vice presidenta, IT services, IDC CEMATo podle Vladimíra Kroy, associate vice presidenta, IT services, IDC CEMA, nahrává implementaci cloudových prostředí. Český uživatel podle IDC od cloudu očekává nižší náklady, vyšší kvalitu a v konečném důsledku zjednodušení operační správy.

Průzkum mezi firmami ve střední a východní Evropě ukazuje zaostalost v cloudu za západem. Cloudové služby využívá 14 % respondentů, 5 % plánuje využití během roku a 9 % za více než rok. Přes 70 % respondentů však nebude cloud v dohledné době využívat, nebo si není jisto.

V západní Evropě je situace jiná

IDC Cloud Leadership Forum 2013Z dotazování firem ze západní Evropy vyplynulo, že pro necelou pětinu uživatelů, je cloud zcela nezbytný a pro více než třetinu má v následujících 12 měsících vysokou prioritu. Čtyři z deseti dotázaných firem v západní Evropě jsou pak z výhod cloudu příjemně překvapeny.

Ve střední a východní Evropě využívá některou formu cloudu čtvrtina dotázaných firem, z toho jde v největší míře o in-house privátní cloud, virtuální privátní cloud a až následně veřejný cloud (SaaS).

Hledisko finančního přínosu je přitom podle západoevropských firem zřejmé. Více než 40 % dotázaných uživatelů již realizuje úspory v rozsahu 10 – 29 % a nadpoloviční většina očekává  další úspory v následujících letech.

Proč jít do cloudu podle IDC?

Pokud hledáte správné argumenty pro zákazníka, IDC ve stručnosti uvádí následující:

  • TI, kteří cloud využívají, toho nelitují a jsou spokojení
  • Další (možná konkurence) mají nakročeno
  • Poskytovatelé cloudových služeb stále vylepšují nabídku

Jak se rozhodnout, zda do cloudu nebo ne

IDC sestavilo algoritmus, který po zadání potřebných parametrů vyhodnocuje, nakolik je pro klienta výhodné použít pro danou aplikaci cloudové rozhraní. Nástroj IDC Cloud Decision Framework je dostupný on-line.

Při vyhodnocení vhodnosti nasazení aplikace v privátním nebo veřejném cloudu nástroj sleduje tato kritéria.

  1. Organizační profil – zralost organizace s ohlhledem na migrace IS do cloudu (ad hoc procesy vs. centralizovaný sytém)
  2. IT procesy – účinnost IT systémů/procesů dané organizace (méně náročné vs. náročné)
  3. Obchodní činnost – náklady a přínosy dané aplikace pro organizaci, jaké vytváří hodnoty (nižší přidaná hodnota vyšší přidaná hodnota)


Velmi zhruba pak vyhodnocení vhodnosti modelu a jeho finančních aspektů funguje takto: organizace s ad hoc procesy, méně náročnými IT procesy a aplikací s nižší přidanou hodnotou pro byznys směřuje spíše do veřejného cloudu. Opačně pak pro centralizovaný systém organizace s náročnými IT procesy a aplikací s vyšší přidanou hodnotou pro obchod bude vhodnější privátní cloud.

Zdroj: IDC, ChannelWorld
Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře