Forrester: Více než polovina podniků přejde na Windows 7 s nákupem nových PC

Studie společnosti Forreseter upozorňuje na souvislost mezi přechodem na Windows 7, virtualizací desktopů a pořízením nového hardwaru.

Forrester: Více než polovina podniků přejde na Windows 7 s nákupem nových PCForrester: Více než polovina podniků přejde na Windows 7 s nákupem nových PC Foto: © Petya Petrova - Fotolia.comPodle průzkumu společnosti Forrester Consulting na objednávku Dimension Data téměř polovina dotázaných organizací (46 %) uvedla, že nyní vyvíjí „agresivní úsilí“ pro přechod na Windows 7. Dalších 17 % společností plánuje přechod na Windows 7 v příštím roce. Celosvětového průzkumu se zúčastnilo 546 podniků s 500 a více zaměstnanci.

Přestože 13 % dotázaných společností dokončilo celopodnikovou migraci, 51 % dotázaných IT manažerů spojuje přechod na Windows 7 s koncem životního cyklu počítačů a nákupem nových strojů.

Více než pětina (21 %) dotázaných podniků dává prioritu virtualizaci desktopů a aplikací před upgradem na Windows 7 a 29 % vědomě propojuje své investice do Windows 7 s virtualizací desktopů.

Průzkum společnosti Forrester ukazuje, že organizace jsou pod tlakem, aby zvládly konec podpory Windows XP. 22 % dotazovaných organizací uvedlo, že nemá v plánu nasazení Windows 7 a dalších 13 % neví, jak dlouho bude jejich nasazení trvat. Většina respondentů potvrdila, že stále ještě podporují Windows XP a Vista (47,3 %, respektive 9,1 %) v porovnání s 31 % organizacemi, které již nasadily Windows 7,“ uvedl v tiskovém oznámení Zbyszek Lugsch, sales and solutions director ze společnosti Dimension Data Czech Republic.

Řada našich klientů řeší složité otázky spojené s aplikacemi. Podle výzkumu jsou hlavní důvody pro virtualizaci desktopů snižování nákladů a zabezpečení, ale 47 % dotázaných také uvedlo, že virtualizace jim pomůže přejít na Windows 7,“ dodal Zbyszek Lugsch.

Kompletní výsledky průzkumu na téma virtualizace desktopů naleznete zde.

Zdroj: Dimension Data, Forrester
Foto: © Petya Petrova - Fotolia.comKomentáře