Eset: největší počítačové hrozby za rok 2011

Podle statistik společnost i Eset se nejrozšířenější hrozbou roku 2011 stala INF/Autorun. Jaké jsou statistiky?Eset: největší počítačové hrozby za rok 2011

Již několik měsíců se na předních místech statistik společnosti Eset objevuje malware pro výměnná média sloužících k ukládání dat, a stejně tomu bylo i v prosinci.

Celoročním statistikám nejrozšířenějších hrozeb kraloval INF/Autorun s podílem 5,84 %. Číslem dva se loni stal Win32/Conficker (3,69 %). První trojku celosvětových hrozeb za rok 2011 uzavírá Win32/Sality, který dosáhl podílu 1,88 %.

V evropských prosincových statistikách výrazně vzrostlo rozšíření HTML/ScrInject.B.Gen, jenž automaticky přesměruje uživatele ke stažení malware. Jeho podíl narostl na vysokých 8,83 % (v prosinci byl taktéž celosvětovou jedničkou s podílem 6,16 %), zatímco INF/Autorun v Evropě získal 3,46% podíl (celosvětově 4,42 %). Třetí nejrozšířenější prosincovou hrozbou v Evropě se stal HTML/Iframe.B s 2,48% zastoupením (2,11 % celosvětově).

Společnost Eset každý měsíc sestavuje statistiky založené na funkci Eset Live Grid – technologii pro vyhodnocování počítačových hrozeb založené na řešení typu cloud, která využívá relevantní data o malware od uživatelů z celého světa.


 

Celosvětové hrozby podle statistik Eset Live Grid (za rok 2011)

Celosvětové hrozby podle statistik Eset Live Grid (za rok 2011)

Celosvětové hrozby podle statistik Eset Live Grid (prosinec 2011)

Celosvětové hrozby podle statistik Eset Live Grid (prosinec 2011)

Hrozby v Evropě podle statistik Eset Live Grid (prosinec 2011)

Hrozby v Evropě podle statistik Eset Live Grid (prosinec 2011)

 


 

Zdroj: EsetKomentáře