CA: Podniky nejsou zcela spokojeny s úsporami z virtualizace

Technologický průzkum společnosti CA Technologies ukázal, že většina společností není spokojena s úsporami, které jim přináší virtualizační řešení. Kde dělají chybu?

CA: Podniky nejsou zcela spokojeny s úsporami z virtualizaceVětšina podniků je nespokojena s úsporami z virtualizace Foto: © Petya Petrova - Fotolia.comCA Technologies zveřejnila výsledky průzkumu zjišťujícího stav IT automatizace. Průzkum zahrnoval 460 IT decision-makerů z oblasti středních a velkých společností.

Téměř všichni účastníci průzkumu (95 %) již v podniku virtualizaci využívají, zavádějí, či alespoň mají plány na její využití.

Průzkum zjistil, že 60 % z nich je nespokojeno s úrovní úspor, které jim přinesla virtualizace. Respondenti navíc věří, že IT automatizace hraje klíčovou roli v maximalizaci úspor z virtualizace a cloud computingu.

Většina zmiňovala jako hlavní motivy pro nasazení virtualizace snížení nákladů (85 %) a zvýšení stupně využití serverů (84 %). Na druhou stranu 63 % respondentů odpovědělo, že nedosáhli očekávané míry úspor, u 5 % dokonce náklady vzrostly vlivem složitosti virtualizace.

Automatizace - klíč k úsporám

Průzkum také ukázal, že existuje přímá korelace mezi automatizací IT služeb ve virtualizovaném prostředí a úsporou nákladů. Například 44 % respondentů, kteří popsali své poskytování služeb jako automatizované, zároveň uvedlo, že díky virtualizaci výrazně snížili své náklady. Naopak 48 % respondentů, u nichž došlo vlivem virtualizace k růstu nákladů, zároveň sdělilo, že poskytují služby ručně (neautomatizovaně).

Průzkum provedla společnost UBM TechWeb pro CA Technologies. Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici jako webcast a ve zprávě The State of IT Automation.

Zdroj: CA Technologies
Foto: © Petya Petrova - Fotolia.com

Většina podniků je nespokojena s úsporami z virtualizace


Komentáře