BSA a IDC: Češi jsou ochotnější platit za legální software

Softwarové pirátství v Česku kleslo podle BSA třetím rokem o procentní bod, hodnota ukradeného softwaru činí 3,7 miliardy korun. Podle studie uživatelé dávají přednost legálnímu softwaru, nabídněte jej při prodeji hardwaru.BSA a IDC: Míra počítačového pirátství v ČR klesáSoftwarové pirátství je v České republice již třetím rokem na ústupu. „V Česku se v roce 2010 užívalo nelegálně 36 procent softwaru. Kvůli pirátství přišli tuzemští výrobci softwaru o tržby v hodnotě 3,7 miliardy korun,“ uvedl v tiskovém oznámení Jan Hlaváč, tiskový mluvčí organizace Business Software Alliance (BSA). Na Slovensku klesla míra pirátství o procentní bod (stejně jako v ČR) na 42 %. Průměrná míra pirátství v Evropské unii činí 35 procent a po celém světě 42 %.

Podle průzkumu agentury Ipsos Public Affairs v ČR sedm z deseti respondentů (72 %) vyjádřilo ochotu platit tvůrcům za jejich dílo a podporovat tak další technologický rozvoj. Tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že ochrana duševního vlastnictví rozvíjí kreativitu a dalších 62 % se domnívá, že z ochrany práv autorů těží i tuzemská ekonomika.

Češi si myslí, že ví, kde bezpečně nakoupit

Češi si jsou podle průzkumu většinou vědomi, jakým způsobem by si měli pořizovat software, aby se vyhnuli pirátství. Zatímco nákup softwaru na tržnici považuje za bezpečný pouze pětina respondentů (19 %), stahování softwaru z P2P výměnných sítí považuje za legitimní 45 % dotázaných a nákup na on-line aukcích dokonce 69 %. „Výměnné sítě a aukce přetékají pirátským softwarem, který je navíc často zavirovaný či obsahuje škodlivé kódy, které ohrozí soukromí uživatelů,“ upozornil na nebezpečí ve zprávě Jan Hlaváč.

Tab. 1: Procento uživatelů, kteří považují uvedené formy distribuce softwaru za legitimní či legální

tržnice a pouliční prodej softwaru

19 %

instalace „půjčeného“ softwaru

27 %

instalace SW na více počítačů v práci (1 licence)

44 %

stažení softwaru z P2P výměnných sítí

45 %

instalace SW na více počítačů v domácnosti (1 licence)

54 %

nákup softwaru na on-line aukcích

69 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BSA

Nejčastěji se pirátský software šíří zakoupením jedné softwarové licence, přičemž program je pak instalován na více počítačích. Tento způsob pirátství je dlouhodobě nejčastější ve firmách, ale začíná se rozšiřovat i do domácností.

Více než tři čtvrtiny tuzemských respondentů (77 %) vyjádřily přesvědčení, že legální (licencovaný) software je v mnoha ohledech lepší než software pirátský, a to po stránce technické podpory (90 % respondentů), ochrany proti škodlivým programům, tzv. malwaru (80 %), spolehlivosti (75 %) a funkčnosti (64 %).

Postavení v rámci EU

Za posledních šestnáct let se v České republice podařilo snížit míru pirátství o 30 procentních bodů. Při srovnání s dalšími šestadvaceti členskými státy EU se ČR drží již třetím rokem na jedenácté příčce. Slovensku patří místo patnácté.

Tab. 2: Míra pirátství v jednotlivých státech Evropské unie v roce 2010
Míra pirátství

Ztráty v mil. USD

Pořadí

Země

Rozdíl

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

1.

Lucembursko

-1 %

20 %

21 %

21 %

21 %

 

31

30

2.

Rakousko

-1 %

24 %

25 %

24 %

25 %

26 %

209

212

3.

Belgie

0 %

25 %

25 %

25 %

25 %

27 %

233

239

4.

Finsko

0 %

25 %

25 %

26 %

25 %

27 %

193

175

5.

Švédsko

0 %

25 %

25 %

25 %

25 %

26 %

411

304

6.

Dánsko

0 %

26 %

26 %

25 %

25 %

25 %

208

203

7.

Německo

-1 %

27 %

28 %

27 %

27 %

28 %

2 096

2 023

8.

Velká Británie

0 %

27 %

27 %

27 %

26 %

27 %

1 846

1 581

9.

Nizozemsko

0 %

28 %

28 %

28 %

28 %

29 %

591

525

10.

Irsko

0 %

35 %

35 %

34 %

34 %

36 %

137

125

11.

Česká republika

-1 %

36 %

37 %

38 %

39 %

39 %

195

174

12.

Francie

-1 %

39 %

40 %

41 %

42 %

45 %

2 579

2 544

13.

Portugalsko

0 %

40 %

40 %

42 %

43 %

43 %

228

221

14.

Maďarsko

0 %

41 %

41 %

42 %

42 %

42 %

131

113

15.

Slovensko

-1 %

42 %

43 %

43 %

45 %

45 %

63

65

16.

Malta

-2 %

43 %

45 %

45 %

46 %

45 %

6

7

17.

Španělsko

1 %

43 %

42 %

42 %

43 %

46 %

1 105

1 014

18.

Slovinsko

1 %

47 %

46 %

47 %

48 %

48 %

47

39

19.

Kypr

0 %

48 %

48 %

50 %

50 %

52 %

17

16

20.

Itálie

0 %

49 %

49 %

48 %

49 %

51 %

1 879

1 733

21.

Estonsko

0 %

50 %

50 %

50 %

51 %

52 %

23

19

22.

Litva

0 %

54 %

54 %

54 %

56 %

57 %

38

31

23.

Polsko

0 %

54 %

54 %

56 %

57 %

57 %

553

506

24.

Lotyšsko

0 %

56 %

56 %

56 %

56 %

56 %

30

24

25.

Řecko

1 %

59 %

58 %

57 %

58 %

61 %

301

248

26.

Rumunsko

-1 %

64 %

65 %

66 %

68 %

69 %

195

183

27.

Bulharsko

-2 %

65 %

67 %

68 %

68 %

69 %

113

115

Evropská unie

0 %

35 %

35 %

35 %

35 %

36 %

13 458

12 469

Svět

42 %

43 %

41 %

38 %

35 %

58 754

51 443

Zdroj: BSA

Při vypracování studie bylo použito 128 různých datových vstupů ze 116 zemí. Poprvé byla studie doplněna o průzkum veřejného mínění mezi uživateli počítačů na téma postoje k ochraně duševního vlastnictví a k softwarovému pirátství. Průzkum provedla agentura Ipsos Public Affairs.

Tyto a další výsledky přináší Celosvětová studie softwarového pirátství za rok 2010, která hodnotí stav počítačového pirátství ve světě. Studii již osmým rokem publikuje BSA ve spolupráci s analytickou společností IDC.

Zdroj: BSA
Foto: © senicphoto - Fotolia.comKomentáře