Adobe Creative Cloud přináší nový způsob licencování aplikací

PR článek: Creative Cloud představuje zcela nový způsob licencování aplikací a služeb Adobe pro tvůrčí práci jednotlivců i pracovních skupin.

Adobe Creative Cloud přináší nový způsob licencování aplikacíCreative Cloud představuje zcela nový způsob licencování aplikací a služeb Adobe pro tvůrčí práci. Když nahlédneme trochu do minulosti, zjistíme, že ještě v prvních letech minulé dekády se aplikace Adobe dodávaly tradičním způsobem, tj. jednotlivě.

Pokud tedy někdo chtěl pracovat například s nástroji, jako je Photoshop či Illustrator, musel si každý z těchto programů koupit zvlášť. Takovým sčítáním cen se často došlo ke skutečně nemalým sumám za software na jedno pracoviště.

Aby svým zákazníkům trochu ulehčila, přišla společnost Adobe v té době s novým konceptem, kdy jednotlivé aplikace poskládala do sad, které se začaly dodávat za zvýhodněnou cenu oproti tomu, kolik by stálo pořizovat každý program samostatně. Tyto sady se jmenují Creative Suite (CS) a znamenaly malou revoluci ve způsobu dodávání i ve finančním zpřístupnění software pro profesionální práci.

Od tohoto uvedení se rodina těchto sad samozřejmě dále rozvíjela pro různé specifické potřeby od tisku, přes web až po videoprodukci. Přicházely nové verze (rozlišované přidáním pořadového čísla za označení CS), v loňském roce přišla současná verzi CS6. Ta je dodávaná ve čtyřech základních variantách – Creative Suite 6 Design Standard pro klasickou tiskovou produkci, CS6 Design and Web Premium pro tiskovou a on-line produkci, CS6 Production Premium pro práci s digitálním videem a nakonec „totální“ sada Creative Suite 6 Master Collection která obsahuje nástroje ze všech výše zmíněných sad.

Důvody, proč přejít na Creative Cloud

Nyní Adobe opět přichází s novinkou, tentokrát označovanou Adobe Creative Cloud. Podstatou konceptu Creative Cloudu je, že namísto pořizování jednorázově stále poměrně nákladných trvalých licencí si uživatelé mohou sady aplikací Adobe užívat ve formě pronájmu na dohodnutou dobu, obvykle v rámci ročního kontraktu. Zdánlivá nevýhoda časového omezení užívání aplikací je kompenzována několikero způsoby.

Začneme cenou. Ta je ve srovnání s cenou trvalých licencí výrazně výhodnější a představuje měsíčně sumu v řádu desítek Eur podle varianty licencování, a i v případě předplatby na celý rok nepředstavuje významnou vstupní bariéru, jak to někdy může být vnímáno zejména v případě kompletní sady Master Collection.

Pozvaný člen týmu si instaluje jednotlivé programy z Adobe Application Manageru. Na obrázku jsou příklady jazykových verzí a také dva typy aktualizací – u Adobe Audition je možné nainstalovat běžnou aktualizaci, u Adobe Illustratoru aktualizaci nových funkcí, které mohou být poskytnuty pouze předplatitelům Adobe Creative Cloud.

 

Tím se pak se dostáváme k další výhodě. Aby uživatelé nemuseli nadále složitě rozmýšlet, jakou kombinaci aplikací – Creative Suite – si pořídí, mají za tento výhodný poplatek k dispozici všechny aplikace Adobe Creative Suite Master Collection, navíc rozšířené ještě o řadu dalších programů a služeb. Namátkou jmenujme Adobe Photoshop Lightroom pro práci s fotografiemi, nástroje nové rodiny Adobe Edge pro práci s HTML 5 a také četné cloudové služby, jako neomezený přístup k publikování pro iPady prostřednictvím Adobe Digital Publishing Suite Single Edition, webový font server TypeKit, či on-line prostor pro ukládání a sdílení souborů v objemu 20 či 100 GB podle licencované varianty.

Navíc mají po celou dobu tohoto členství či pronájmu zaručeno, že vždy budou mít přístup k nejnovějším verzím obsažených nástrojů. Vedle nižšího vstupního nákladu fixní časový poplatek dovoluje i lépe plánovat náklady, a není třeba ani vytvářet rezervy pro pořízení upgradu v případě neočekávaného uvedení nových verzí.

Na straně producenta software zase tento přístup oproti již zmíněným klasickým licencím umožňuje nebývalou flexibilitu ve vývojovém cyklu aplikací a služeb, kdy nemusí být vše plánováno v rámci časově vymezených vývojových cyklů, a jednotlivé funkce lze do aplikací přidávat průběžně, bez nutnosti čekání na uvedení celé nové placené verze (upgradu). Tento přístup také dovoluje pružně reagovat na vyvíjející a měnící se potřeby uživatelů, takže i ti z tohoto konceptu ve výsledku profitují.

Můžeme si to demonstrovat na konkrétních příkladech vývoje a rozšiřování Creative Cloudu od jeho prvního uvedení na začátku loňského léta. Kdo tehdy vstoupil do Creative Cloudu, dostal jednak celou sadu Master Collection, vedle toho Adobe Muse pro tvorbu webů bez znalosti HTML, Edge Animate pro animace a interaktivní obsah v HTML5, 20 GB on-line prostoru, přístup k webhostingové službě Adobe Business Catalyst a již zmíněnému Adobe Typekit, a ke službě PhoneGap Build pro tvorbu aplikací na různé mobilní platformy.

Správa týmu v okně webového prohlížeče. Administrátor zde může zvát či odvolávat jednotlivé členy týmu. V pravém sloupci je vidět souhrn aplikací a služeb, které jsou k dispozici.

V červnu k tomu přibyl populární Adobe Photoshop Lightroom 4 a v říjnu nový Acrobat XI Pro. Vedle toho průběžně přicházejí masívní inovace jednotlivých programů. V srpnu nové funkce pro Illustrator, v září inovovaný Muse, Edge Animate a „cloudový“ update Dreamweaveru CS6 s podporou HTML 5 z Edge Animate, či vylepšenými přenosy přes FTP. Zatím poslední inovace „velké“ grafické aplikace se týkala Photoshopu CS6. V prosinci dostali uživatelé Cloudu k dispozici update na verzi 13.1 s řadou nových funkcí, na které „necloudoví“ uživatelé budou muset čekat do případného upgradu.

Varianty Creative Cloud

Creative Cloud Membership (CCM) pro jednotlivce – varianta, která je k dispozici od samého počátku. Momentálně obsahuje všechny aplikace CS6 Master Collection navíc se všemi dříve popsanými rozšířeními, vylepšeními a dodatečnými službami. Měsíční poplatek činí 49,99 EUR, pro držitele libovolného produktu CS3 či novějšího je v prvním roce členství snížený na 29,99 EUR (bez DPH). Licence je v tomto případě pevně navázaná na konkrétního uživatele – osobu a lze pořídit pouze na Adobe Store, přičemž jediná možnost platby je platební kartou.

Creative Cloud for Teams (CCT) – varianta pro pracovní skupiny. Kromě všeho, co je i v CCM jsou zde navíc nástroje pro správu licencí v rámci organizace, uživatelé mají k dispozici on-line úložiště nikoliv 20 GB, ale 100 GB, navíc s možností sdílení. Na rozdíl od CCM, jenž lze objednat pouze v on-line obchodu Adobe, lze CCT nakupovat prostřednictvím partnerů – certifikovaných prodejců Adobe, v tomto případě cena za užívání činí 69,99 EUR měsíčně, pro držitele licence libovolného produktu CS3 či novějšího v prvním roce členství snížená na 49,99 EUR (bez DPH).

Důležitý rozdíl zde je v tom, že oproti variantě CCM držitelem licence je nikoliv jednotlivec, nýbrž firma, a správce licencí je může velmi flexibilně přidělovat jednotlivým uživatelům podle potřeby. Ke každé licenci CCT patří také nárok na expertní poradenství od Adobe – dva případy na rok.

Vícejazyčnost Creative Cloud

Uživatelé Creative Cloud – vícejazyčných verzí mají možnost si instalovat různé jazykové verze jednotlivých aplikací tak, jak jim vyhovují. Například InDesign a Photoshop v české verzi, ale třeba u Flash Pro mohou upřednostňovat anglické uživatelské prostředí. Též lze nainstalovat i více jazykových variant jedné aplikace na počítači, kde se mohou střídat různí uživatelé, z nichž každý může dávat přednost jinému jazykovému prostředí.

A konečně třetí možností, jak z této vlastnosti těžit, je u vybraných aplikací doinstalovat některou jazykovou verzi pro podporu jazyků, v nichž se čte zprava doleva (jako hebrejština či arabština), jež jsou u běžných licencí poměrně obtížně dostupné.

Zdroj: Adobe
Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com

Komentáře