Accenture: Firmy investují do finančních systémů, často však neefektivně

Podle studie společností Oracle a Accenture firmy investují do systémů pro finanční výkaznictví, ale ty mnohdy nesplňují očekávání. Šestina firem se dokonce kvůli nevhodným systémům dostala do střetu se zákonem.

Accenture: Firmy investují do finančních systémů, často však neefektivněOracle a Accenture: firmy sice investují do finančních systémů, ovšem často neefektivněVýsledky společného průzkumu společností Oracle a Accenture ukazují, že velké organizace po celém světě v poslední době významně investovaly do systémů pro finanční výkaznictví (reporting).

Tyto investice byly ale často prováděny ad hoc a firmy v důsledku toho získaly neefektivní řešení. Nemají nyní proto mnohdy o svých finančních datech dostatečný přehled, mají je k dispozici v nedostatečné kvalitě,“ tvrdí ve společné tiskové zprávě společnosti Oracle a Accenture

Studie Challenges of Corporate Financial Reporting ukazuje, že podniky mnohdy nemají dostatečný přehled ani o nákladech na finanční reporting, protože až 60 % z oslovených zodpovědných manažerů nezná celkové náklady na tyto systémy.

Podle společností Oracle a Accenture  by firmy měly změnit své investiční strategie. Jinak jim prý hrozí vysoké náklady, neefektivní finanční výkazy, nedodržení klíčových termínů (ať už vyžadovaných interně nebo externě legislativou) a další z toho potenciálně vyplývající problémy.

Firmy si uvědomují nutnost investic do finančního reportingu

To, že si firmy uvědomují nutnost pro zvýšení efektivity investovat do nových systémů pro finanční reporting, tvorbu účetních závěrek a evidenci operací, má potvrzovat zjištění, že v posledních třech  letech zde provedlo změny 82 % oslovených podniků. Z dotazovaných firem 47 % do těchto systémů významně investovalo v posledních 12 měsících.

Efektivita zůstává problémem i přes vynaložené investice

I přes tyto investice se podle výsledků výše zmíněné studie ve 72 % případů k finančnímu reportování, především na denní bázi, nadále používají tabulkové procesory. E-maily pak v 68 % případů. „Ukazuje to, že vynaložené investice velmi často nepřinesly očekávané výsledky a nové, nákladné systémy nejsou v rozporu s očekáváním dostatečně efektivní,“ kanstatují ve společné zprávě pro média společností Oracle a Accenture.

Výsledky studie dále přinášejí zjištění, že 71 % oslovených finančních manažerů si stěžuje na sníženou efektivitu své práce v důsledku problémů s analýzou finančních dat. Dále 68 % respondentů nemá dostatečný přehled o procesech reportování a 84 % dotazovaných finančních manažerů má problém řídit a kontrolovat kvalitu finančních dat.

Přibližně jedna šestina firem účastnících se průzkumu uvádí, že nedokázala kvůli problémům s výkaznictvím splnit zákonné termíny pro reporting finančních dat. Vzhledem k výše uvedenému není tedy až takovým překvapením, že 86 % respondentů uvedlo, že jejich firma je v příštích pěti letech připravena do systémů pro finanční reporting opět významně investovat.

Studie byla na objednávku společností Oracle a Accenture provedena agenturou Dynamic Markets. Dotazováno bylo 1 123 specialistů na finance ve velkých podnicích z tuctu zemí včetně Spojených států, Velké Británie, Francie, Německa, Španělska anebo Ruska. Kompletní výsledky studie Challenges of Corporate Financial Reporting jsou k dispozici na webu společnosti Oracle (v angličtině).

Zdroj: Oracle a Accenture
Úvodní foto: © pieterpater - Fotolia.com

Komentáře