Z konference IDC: Velká data a jejich analýza jako konkurenční výhoda

Společnost IDC uspořádala v Praze konferenci Big Data and Business Analytics Forum 2012. Přinášíme postřehy a výzvy, které velká data pro podniky znamenají.

Z konference IDC: Velká data a jejich analýza jako konkurenční výhodaThomas Vavra, research director IDC CEMA

Thomas Vavra, research director IDC CEMA Po uvítání účastníků konference Františkem Baloghem, country managerem IDC v ČR a SR, převzal slovo Thomas Vavra, research director IDC CEMA s přednáškou „Co byste měli vědět o velkých datech“.

Průzkumy IDC ukazují, že mezi roky 2009 a 2020 vzroste objem informací 44x na celkový objem 35 ZB. Úložná kapacita v tomto období přitom vzroste 33x a množství pracovníků, kteří se o ně budou starat se navýší 1,4x.

Pokud se ptáte, co jsou tzv. Big Data neboli velká data, IDC je definuje takto: Nová generace technologií a architektur, které jsou navrženy pro ekonomické získávání hodnoty z velmi velkého objemu různých typů dat, což umožňuje dosáhnout vysoké rychlosti získávání, objevování nebo analýzy.

IDC říká, že tzv. 4V (Volume - objem, Variety - různorodost, Velocity - rychlost, Value - hodnota) přinášejí různé příležitosti a výzvy:

  • Zpracování dat v téměř reálním čase (procesování systémových logů pro předpověď a prevenci chyb).
  • Ukládání většího množství dat než kdykoliv dříve, navíc rostoucích rychleji.
  • Snižování nákladů – prevence systémových a výrobních chyb.
  • Generování příjmu – prevence výpadku on-line úložišť.

Thomas Vávra ve své prezentaci také upozornil na problémy, se kterými se budou CIO potýkat od roku 2013 a dále. Jsou zahlceni množstvím dat, které mají spravovat, jelikož vzniká příliš mnoho informací, jež mají zachytit, spravovat a pochopit, aby mohli dělat správná rozhodnutí.

Navíc se dostávají do konfrontace s důležitými otázkami firemní politiky v oblasti generování dat, jejich správy, vlastnictví a s tím spojené odpovědnosti.

Velká témata týkající se velkých dat

Z konference IDC: Velká data a jejich analýzaVe spojení s velkými daty vyvstávají staronová témata, která můžete použít při přípravě obchodní argumentace se zákazníkem. V oblasti efektivity IT se velká data promítají do potřeb konsolidace, virtualizace a automatizace. Mají pochopitelně vliv na vývoj efektivity datových center, a také na kapitalizaci cloudu.

Zákazníkům vytvářejí potřebu kontroly nákladů na IT, které mají přinášet skutečnou hodnotu pro byznys, a to především v oblastech exploze informací, analytiky a sociálních médií.

Velká data kladou nové „inteligenční“ požadavky na decision makery, tedy lidi, kteří dělají ve firmách důležitá rozhodnutí. Nové technologie jim mohou zjednodušit sledování dat, jejich analýzu, vykonávání rozhodnutí, provedení akce při průběžném vyhodnocováním a postupném zlepšováním každého kroku.

Jak je uložíte, už se k nim nevrátíte

IDC tvrdí, že tři čtvrtiny digitálního prostoru vytváří spotřebitelé, přitom s 80 % všech dat pracují podniky. Podle průzkumů IDC, se ze všech uložených dat v organizacích v budoucnosti opět přistupuje pouze k 15 % z nich. Přitom z těchto 15 % se k 65 % dat přistoupí pouze jednou.

Závěrem pak dodáváme závěry průzkumu IDC, jenž ukazuje, že „organizace, které jsou vysoce analyticky orientované, bývají ve svém odvětví konkurenceschopnější a s více než dvakrát větší pravděpodobností významně předběhnout své konkurenty.“

Zdroj: ChannelWorld
Galerie

Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře