Vanson Bourne: Firmy směřují k flexibilnímu pracovnímu prostředí

Studie společnosti Vanson Bourne provedená pro Citrix ukazuje, že 93 % dotázaných organizací nad 500 zaměstnanců chce nabídnout flexibilní pracovní prostředí již do roku 2013.

Vanson Bourne: Firmy směřují k flexibilnímu pracovnímu prostředíVanson Bourne: firmy směřují k flexibilnímu pracovnímu prostředíPodle studie Citrix Global Workshifting Index, jejímiž respondenty byli vedoucí pracovníci IT oddělení z jedenácti zemí světa, dochází v současnosti v organizacích k rozvoji mobility pracovního prostředí.

Celkem 93 % dotázaných organizací plánuje do konce roku 2013 implementovat nástroje pro zajištění mobilních pracovišť. Aktuálně tyto snahy údajně vyvíjí 37 % organizací.

Mobilní pracovní styl představuje stav, kdy mají zaměstnanci přístup k takovému pracovnímu prostředí a technologiím, které jim umožňují zůstat produktivní i ve chvílích, kdy se nacházejí mimo svou kancelář.

V této souvislosti se o tzv. „workshiftingu“ hovoří ve chvíli, kdy je možné práci rozdělit tak, aby ji mohli zaměstnanci provádět na více místech, v zásadě v libovolném čase a s využitím různých zdrojů.

Respondenti výzkumu uvádějí, že si organizace uvědomují přínosy zavedení mobility práce i výhody workshifting, jako jsou zvýšení produktivity a flexibility byznysu. Z pohledu jednotlivých uživatelů lze nejčastěji hovořit o nárůstu svobody, mobility a odstranění překážek k výkonu povolání.

Zdroje úspor

  • 71 % respondentů naznačilo, že začínají používat mobilní technologie k tomu, aby umožnili svým lidem pracovat odkudkoliv, a 63 % dovoluje zaměstnancům pracovat z domu, když je to potřeba.
  • 94 % IT profesionálů na seniorských pozicích souhlasilo v rámci průzkumu s tím, že udržení kontinuity byznysu je jedním z nejdůležitějších faktorů. Přes 93 % respondentů uvedlo, že vhodným nástrojem pro zajištění mobility pracovní síly je virtualizace desktopů.
  • Výsledkem pružného pracovního prostředí může být podle 45 % účastníků výzkumu snížení nákladů na lidské zdroje, 39 % uvedlo vyšší schopnost pracovat se zaměstnanci z nízkonákladových regionů, 38 % zmínilo snížení nákladů na pronájem kancelářských prostor a 26 % přikládá důležitost i pozitivním efektům z hlediska trvale udržitelného rozvoje.
  • Téměř polovina respondentů rovněž zmínila fakt, že nástroje pro mobilní práci umožňují zasáhnout větší množství kvalitních pracovníků díky možnosti spolupráce s outsourcingovými partnery, kontraktory, konzultanty či brigádníky.

Výzkum pro sestavení ukazatele Citrix Workshifting index byl realizován společností Vanson Bourne v říjnu roku 2011. Dotázáno bylo 1100 IT profesionálů z jedenácti různých zemí. V každé z následujících jedenácti zemí byla v souvislosti s výzkumem oslovena stovka IT odborníků - Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Japonsko, Nizozemí, USA a Spojené království. Tři čtvrtiny respondentů pocházely z organizací nad 1000 zaměstnanců, jedna čtvrtina byla z organizací o velikosti 500 – 999 zaměstnanců.

Zdroj: Citrix
Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře