Symantec tuzemským partnerům otevírá specializaci pro SMB a plánuje zavést další

Symantec oznámil rozšíření své specializace na malé a střední podniky (Small Business Specialization) na podporu Symantec partnerů v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Jak ji můžete získat?Nová specializace má pomoci partnerům Symantecu efektivněji oslovit rostoucí trh malých a středních podniků. K dosavadním specializacím na správu koncových bodů a prevenci ztráty dat přidává Symantec novinku v podobě Small Business Specialization. V Česku a na Slovenku ji obdrželo již 19 resellerů s přidanou hodnotou (VAR).

Nová specializace má pomoci partnerům Symantecu efektivněji oslovit rostoucí trh malých a středních podniků. Kromě dostupnosti specializace v Evropě Symantec snížil vstupní požadavky, tak aby byla dostupná širšímu počtu prodejců.

Ke členství aktuálně potřebujete, abyste byli zařazeni mezi Platinové, Zlaté, Stříbrné, nebo Registrované partnery výrobce. Dále jsou nutné dvě akreditace pro prodejní a technické specialisty, které se zaměřují na rodinu produktů pro ochranu koncových stanic a na zálohovací řešení od Symantecu. Další podmínkou je dosažení stanoveného obratu v posledních čtyřech kvartálech. Podrobné podmínky dostupné zatím pouze v angličtině najdete zde.

Výhody specializace

Mezi nástroje, které budou mít partneři držící Small Business Specialization k dispozici, patří registrace obchodním případů, rozšířená technická podpora i další možnosti marketingové a finanční podpory.

Nejdůležitějším přínosem rozšířené specializace je nový nástroj Small Business Margin Builder. Tento online nástroj pro registraci obchodních případů poskytuje SMB partnerům vyšší marže u vybraných obchodních příležitostí“, uvedl v tiskovém oznámení Radim Kraut, Distribution Account Manager pro ČR a SR společnosti Symantec.

Oprávnění partneři budou moci kromě toho využívat rozšířenou technickou podporu včetně několika bezplatných prioritních zásahů technické podpory s dostupností 24x7. Partneři společnosti Symantec specializovaní na malé a střední podniky získají také 50 bezplatných licencí na interní použití řady vybraných produktů Symantec pro SMB, takže budou moci zákazníky lépe informovat o jejich specifických výhodách“, doplnil Radim Kraut.

Partneři budou mít k dispozici také Campaign Creator. Ten prodejcům pomáhá vytvořit přizpůsobitelné e-mailové kampaně, kterými mohou oslovit potenciální zákazníky. Partneři mohou rovněž využít služeb pracovníků marketingové podpory Symantecu, kteří poskytují proaktivní marketingovou podporu pro všechna řešení společnosti Symantec určená malým a středním podnikům.

Další specializace v přípravě

Symantec dále upozornil, že podle nedávného průzkumu Applied Research narůstají prodejní příležitosti pro partnery s tím, jak se ochrana informací dostává do středu zájmu malých a středních podniků. Tento průzkum ochrany informací Symantec SMB Information Protection Survey (červen 2010), který se dotazoval v oblasti EMEA v podnicích zaměstnávajících 10 až 499 lidí, zjistil, že střední výdaj na ochranu informací činí 14 600 GBP (17 593 EUR) ročně a že 67 % podniků považuje ztrátu dat za významné riziko pro svoji organizaci a 60 % udává, že stejně významným rizikem jsou také počítačové útoky.

Pro obchodní partnery Symantec se připravují další rozšíření a inovace partnerských programů a specializací, které budou představeny na konferenci Vision 2010  5. – 7. 10. v Barceloně. Small Business specializace je první z nich, v průběhu října a listopadu budou mít partneři možnost seznámit se s dalšími programy na našich partnerských seminářích i prostřednictvím webových stránek PartnerNet“, doplnil v tiskovém oznámení Lukáš Zima, Business Development Manager, Symantec ČR a SR.

Zdroj: Symantec, ChannelWorldKomentáře