Servodata finišuje vzdělávání v programu Praha Adaptabilita

Servodata, distributor s přidanou hodnotou, zvyšuje svoji konkurenceschopnost. Firma oznámila zapojení do vzdělávacího projektu v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Jaké výhody ji program přináší?Servodata rozšířila vzdělávání zaměstnanců díky projektu Operačního programu Praha Adaptabilita. Servodata rozšířila vzdělávání zaměstnanců díky projektu Operačního programu Praha Adaptabilita. „V rámci projektu již proběhlo 58 interních a 45 externích kurzů, které úspěšně absolvovalo 57 zaměstnanců Servodat,“ uvedl distributor v tiskovém oznámení.

Vzdělávací projekt je podle distributora určen pro nové a stávající zaměstnance i management společnosti. Cílem projektu má být zvýšení konkurenceschopnosti na národním trhu, ale také na trzích v rámci Evropské unie. Témata kurzů pokrývají osobnostní rozvoj v oblasti mezikulturní komunikace, koučování, vyjednávání či asertivního chování, dále například i prezentační dovednosti, řízení času nebo zvládání stresových situací. Zaměstnanci využívají rovněž intenzivní kurzy anglického jazyka.

Vzdělávací projekt byl zahájen v lednu 2009 a bude ukončen v červenci 2010.

Jak na dotace z EU?

Operační program Praha Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, které budou v období let 2007 až 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Více se o něm můžete dozvědět na stránkách Fondů Evropské unie. K pozornosti doporučujeme také podrobnosti k aktuální možnosti podávání žádostí o dotace na IT služby.

Zdroj: Servodata. ChannelWorldKomentáře