Pozor na změny v daňové oblasti, plátci DPH se musí připravit na kontrolní hlášení

Plátcům DPH přibude k 1. 1. 2016 nová povinnost – měsíční nebo kvartální podávání kontrolního hlášení. Přiznání k DPH bude navíc nově možné podávat výhradně elektronickou cestou.

Pozor na změny v daňové oblasti, plátci DPH se musí připravit na kontrolní hlášeníRok 2016 přinese řadu legislativních změn, které mohou významně zasáhnout do chodu společností v České republice a ovlivnit jejich obchodní zájmy. Advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners upozorňuje, že dochází k jedněm z nejvýraznějších úprav v oblastech korporátního a pracovního práva.

Počínaje 1. 1. 2016 vzniká obchodním společnostem i podnikajícím fyzickým osobám, které jsou plátci DPH, povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Jeho princip spočívá v tom, že každý plátce DPH bude povinen na měsíční bázi (pokud nemá čtvrtletní zdaňovací období) zasílat příslušným daňovým úředníkům přehled všech faktur, které za uplynulý měsíc přijal i vydal.

Prakticky jde o elektronickou evidenci nákupů a prodejů, které plátci DPH uskutečňují. Tyto údaje budou shromažďovány v datovém centru a pracovat s nimi bude speciální tým analytiků, kteří v případě nesrovnalosti kontaktují finanční úřad, kde je konkrétní plátce DPH registrován.

V případě porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením hrozí plátci pokuta v maximální výši 50 000 Kč. Pokud však porušením těchto povinností plátce daně "závažně ztěžuje nebo maří správu daní", může mu být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Z povinnosti podávat kontrolní hlášení k DPH jsou vyňati plátci, kteří jsou tzv. identifikovanou osobou, dále ti, kteří neuskutečnili ani nepřijali za sledované období žádné plnění, a plátci uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH.

S podáváním kontrolního hlášení souvisí i skutečnost, že přiznání k DPH bude možné od ledna podávat pouze elektronicky. Týkat se o bude všech registrovaných plátců DPH, kterých je v současnosti více než půl milionu. Podle údajů ministerstva financí přitom až pětina z nich dosud podávala přiznání k DPH v papírové podobě,“ upozorňuje na další změnu Petr Kališ, managing partner advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners.

Zdroj: CHSH Kališ & Partners
Úvodní foto: © Mopic - Fotolia.com

Komentáře