Máte stovky zaměstnanců? Srovnejte se s ostatními

Společnost SAP zpřístupnila pro české firmy svůj mezinárodní nástroj, který umožňuje bezplatně porovnat výkonnost s dalšími českými i zahraničními společnostmi. Jak tento nástroj funguje a jaké informace můžete díky němu získat?Benchmarking je pro vaši firmu dostupný zdarma a doba pro obdržení závěrečného reportu je obvykle dva týdnySAP Benchmarking vaší firmě nebo společnosti vašeho zákazníka například umožňuje zjistit, zda nemáte v porovnání s konkurencí příliš mnoho zaměstnanců věnujících se jednotlivým firemním procesům, jak efektivní jsou vaše nákupy a jak si stojíte z hlediska finančních ukazatelů. V současné době nástroj využívá po celém světě okolo 4000 účastníků.

„Nástroj SAP Benchmarking využijí především střední a velké firmy od několika stovek zaměstnanců, které mohou díky němu nejen zjistit, jaké jsou jejich silné a slabé stránky ve srovnání s podobnými firmami, ale využít benchmarkingu také například před reorganizací nebo zavedením informačního systému pro zjištění nedostatků a následně pro ověření dosažených přínosů,” řekl Radomír Kolařík, generální ředitel společnosti SAP ČR.

Benchmarking je dostupný zdarma a doba pro obdržení závěrečného reportu je obvykle dva týdny. Prvním krokem pro využití této služby je vyplnění online dotazníku . Data jsou následně ze strany SAP ověřena, srovnána s údaji firem obdobné velikosti ze stejného oboru a poté  zástupci SAP prezentují  výsledky na společné schůzce, při které je také předán závěrečný report.

„Veškerá poskytnutá interní data jsou považována za důvěrná a jsou prezentována pouze zadavatelům analýzy. Stejně tak údaje, s kterými jsou firemní data porovnávána, nejsou přiřazeny ke konkrétním společnostem, ale vždy jde o průměrná nebo sumarizovaná čísla,” vysvětlil Radomír Kolařík, generální ředitel společnosti SAP ČR.

SAP Benchmarking vznikl v USA v roce 2004. Od roku 2006 se začal rozšiřovat i do dalších zemí. Nyní je podporován i českou pobočkou společnosti SAP a jeho možností tak můžete využít i vy, ať už pro vlastní potřeby nebo jako konzultant SAP pro své zákazníky.Komentáře