Lidé: Miloš Zachař produktovým manažerem StringData

StringData, dodavatel informačních technologií a systémů, jmenovala na začátku května Miloše Zachaře na pozici lead product manager pro produkt BeeWiser. Jaké jsou úkoly nového manažera?Miloš Zachař je ženatý, má dvě děti a ve svém volném čase se věnuje hlavně rodině a cyklisticeBeeWiser je interaktivní online systém pro elektronické vzdělávání a testování znalostí a Miloš Zachař (35) bude mít na starosti další rozvoj systému a posílení jeho pozice na trhu. Mezi úkoly nového manažera se řadí také spoluvytváření produktové strategie, koordinace dosahování definovaných cílu a vyhledávání nových prodejních kanálů na českém i světovém trhu, včetně navazování spolupráce s partnerskými subjekty.

Do StringData přichází Miloš Zachař z České pošty, kde působil jako produktový manažer pro elektronické a finanční služby a vedl vývojový tým a tým produktových manažerů. Na starosti měl definování strategie akvizice zákazníků a proces vývoje doplňkových služeb k datovým schránkám.

Více informací o společnosti získáte na stránkách StringData.

Zdroj: StringDataKomentáře