Konkurence: Obrat T-Systems klesal, v Česku rostl o 7 %

T-Systems, mezinárodní systémový integrátor a dodavatel služeb v oblasti ICT, patřící do skupiny Deutsche Telekom AG, zveřejnil výsledky hospodaření za rok 2009. Jak se společnosti dařilo vyrovnat s poklesem ekonomiky?Tržby skupiny T-Systems v roce 2009 meziročně poklesly o 5,8 % na 8,8 miliardy euroCitelná omezení uplatňovaná zákazníky T-Systems vedla k omezení výnosů, firmě se ale podle vlastního vyjádření díky zlepšení efektivity podařilo zvýšit obchodní marži a společně s úspěšným řízením nákladů vylepšit výsledky hospodaření.

V posledním čtvrtletí 2009 zaznamenal T-Systems příznivý trend růstu nových zakázek v poměru 15,3 %. Nicméně, za celý rok 2009 došlo k poklesu nových zakázek o 9,1 % na 9,3 miliard euro.

Tržby skupiny T-Systems v roce 2009 meziročně poklesly o 5,8 % na 8,8 miliardy euro. Pokles nastal také u služeb poskytovaných uvnitř skupiny Deutsche Telekom a to o 8,7 %. Tento pokles údajně souvisí se snahou o snižování nákladů.

Významné zakázky, které dopomohly ve čtvrtém čtvrtletí 2009 k zlepšení výsledků, získala T-Systems při převzetí poskytovatele ICT Arivia. Kontrakty zahrnovaly zakázky v oblasti energetiky (Eskom) a dopravy (Transnet) v Jižní Africe. Dále se T-Systems podařilo uzavřít kontrakty s holandským Philipsem a britskou energetickou skupinou BP.

T-Systems zvýšil ziskovost

Významné zlepšení ziskovosti se projevilo růstem ukazatele EBIT (zisk před odečtením úroků a daní), který hodnotou 229 milionů euro překonal výsledky roku 2008 více než trojnásobně. Rychlost růstu 52,1 % byla ve čtvrtém čtvrtletí také velmi vysoká. Upravená obchodní marže EBIT dosáhla hodnoty 2,6 % za celý rok, přičemž došlo k jejímu zvýšení z hodnoty 0,7 % v minulém roce. V období od října do prosince 2009 tato míra dokonce vzrostla až na 3,1 %.

Velmi dobrých výsledků za rok 2009 dosáhla i společnost T-Systems Czech Republic, jejíž tržby se zvýšily o 7 %, přičemž se společnosti podařilo udržet vysokou míru ziskovosti. Ta dosáhla přibližně stejné úrovně jako v roce 2008.Komentáře