Konkurence: ICZ rostla a plánuje akvizice

Skupina ICZ, systémový integrátor, zveřejnila výsledky za loňský rok. Její ředitel rovněž pro ChannelWorld komentoval plány pro letošek. Jaké akvizice má ICZ za sebou? A které projekty hodnotí jako zásadní?Po úspěšném roku 2008 chce letos ICZ realizovat v České republice další akvizice Tržby ICZ meziročně vzrostly o 7 % na 1,531 miliardy Kč. Růst zisku před zdaněním zaznamenal ještě větší dynamiku, konkrétně o 35 %. Zisk před zdaněním tak podle informací integrátora dosáhl výše 93,7 milionu Kč.

„Je důležité, že Skupina ICZ i v době zhoršených ekonomických podmínek potvrzuje a dále upevňuje svou pozici na trhu, a to při růstu všech klíčových ekonomických parametrů. Nárůst objemu tržeb, zejména těch s vysokou přidanou hodnotou jako například vývoj aplikací nebo systémová integrace, je potvrzením správného směru našeho vývoje," komentoval výsledky společnosti v tiskovém oznámení Bohuslav Cempírek, generální ředitel ICZ.

V roce 2008 realizovala ICZ tři akvizice. Konkrétně se jednalo o společnosti Ales (ČR), Ales (SR) a Delinfo. Díky nim integrátor své produktové portfolio o systémy pro řízení letového provozu v civilní i vojenské oblasti a o realizaci speciálních geografických informačních systémů.

Skupině ICZ se v loňském roce opět podařilo zrealizovat několik významných projektů, mezi které patřila elektronizace Rejstříku živnostenského podnikání pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, v oblasti telekomunikací zavedla systém automatického pokročilého rozpoznávání lidské řeči ve společnosti T-Mobile a pokračovala také v projektu ePACS, který umožňuje předávání obrazové dokumentace pacientů „elektronickou" formou již více než padesáti nemocnicím.

Mezi realizovanými projekty pak integrátor vyzdvihl EU Extranet ČR, který je určen k elektronické distribuci oficiálních dokumentů Generálního sekretariátu Rady EU ve stupni utajení Restreint UE do ministerstev a dalších klíčových orgánů státní správy a prostřednictvím informačního systému EU Extranet-R do členských zemí EU.

Skupina pracovala i na dalších projektech, které stále běží, jako je CzechPoint, systémy elektronické spisové služby či bezpečné informační platformy pro Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

A jaké jsou plány pro letošek?

O rozšíření portfolia ICZ o informační systém MES Hydra německého výrobce Mpdv Mikrolab jsme vás informovali na ChannelWorldu nedávno. Další strategii upřesnil pro ChannelWorld Bohuslav Cempírek: "Hlavní cíle Skupiny ICZ pro rok 2009 jsou akviziční růst v České republice a oblasti střední a východní Evropy. Důraz bude kladen na služby s vysokou přidanou hodnotou a provozní efektivitu."

Prezentaci systémového integrátora najdete tady. Podrobnosti o jeho výsledcích pak v tabulce níže.


Hospodářské výsledky Skupiny ICZ

 

2007

2008

Zisk před zdaněním

69,5 mil. Kč

93,7 mil. Kč

Tržby

1,435 mld. Kč

1,531 mld. Kč

Členění tržeb dle oblastí činnosti:

- IT trénink a vzdělávání

1,4 mil. Kč

3,1 mil. Kč

- Konzultační služby

71,2 mil. Kč

53,0 mil. Kč

- Podpora a instalace

108,0 mil. Kč

136,8 mil. Kč

- Vývoj aplikací

175,2 mil. Kč

267,1 mil. Kč

- Systémová integrace

270,7 mil. Kč

329,0 mil. Kč

- Outsourcing

168,8 mil. Kč

179,7 mil. Kč

- Prodej HW a SW

639,5 mil. Kč

562,1 mil. Kč

Zdroj: ICZ (červen, 2009)
Komentáře