Jak je na tom cloud computing a virtualizace v ČR?

Cisco provedlo mezi účastníky dubnové konference Cisco Expo 2010 výzkum zaměřený na používání aplikací či služeb založených na cloud computingu. Kolik firem tento způsob využívá a jaké mají plány ostatní?Podle Winklera představuje největší bariéru pro širší zavádění cloudových služeb do organizací nedůvěraRozvoj cloud computingu je v České republice zatím v počáteční fázi. Ovšem již dnes cloudové služby všichni velmi intenzivně využíváme v soukromém životě beztoho, aniž bychom si to uvědomovali (YouTube, Facebook a další).

Z průzkumu jehož se zúčastnilo 550 respondentů, vyplynulo, že 10 % českých firem již využívá podnikový software, e-mail nebo nástroje pro webové konference či spolupráci na dálku. Dalších 15 % firem či institucí jejich zavedení v následujících měsících plánuje.

Podle slov generálního ředitele Cisco Systems Česká republika, Alexandera Winklera, představuje největší bariéru pro širší zavádění cloudových služeb do organizací nedůvěra. Podniky se například obávají, zda budou jejich data v prostředí cloudu v bezpečí a zda bude možné kontrolovat a řídit přístup k nim. Další obavy se týkají například spolehlivosti aplikací a služeb v případě výpadku, souladu s požadavky zákonných či oborových norem nebo toho, zda bude umožněna spolupráce mezi různými systémy založenými na cloudu.

Klíčovou roli v dalším rozvoji cloud computingu sehrají sítě, protože uživatele s cloudy či různé cloudové služby mezi sebou propojují a tím spojují všechny prvky cloudu do jednoho funkčního celku. S tím také souvisí zjištění týkající se nejdůležitější technologie dneška. Celkem 55 % procent dotázaných za ni považuje síťové technologie. Téměř 30 % považuje za nejdůležitější inteligentní mobilní zařízení a zhruba desetina respondentů si myslí, že hlavní technologií jsou osobní počítače a notebooky.

Virtualizace

Jakýmsi základem pro další rozvoj cloudu je virtualizace a na ni se zaměřila druhá část průzkumu. Z výsledků vyplynulo, že aktuálně nějaký projekt virtualizace realizuje přes polovinu organizací. Téměř v polovině případů jde o virtualizaci serverů a další projekty se týkají například virtualizace úložišť, síťové infrastruktury nebo desktopů.

Výhody virtualizace Winkler spatřuje rovněž ve snížených nákladech na vlastnictví, zjednodušeném řízení nebo ve zvýšené flexibilitě prostředí informačních technologií.

Zdroj: Cisco (květen, 2010)Komentáře