IT Infrastructure & Security po 14. odhalilo nejmodernější bezpečnostní technologie

Hlavním tématem 14. ročníku konference pořádané VAD distributorem, společností DNS, byly inteligentní nástroje pro řízení bezpečnosti ICT.

IT Infrastructure & Security po 14. odhalilo nejmodernější bezpečnostní technologie
IT Infrastructure & Security ConferenceV Kongresovém centru City Praha se 20. 9. 2012 konal 14. ročník IT Infrastructure & Security Conference, kde vystoupili odborníci z dodavatelských a konzultantských firem. Účastníci si mohli na workshopech prezentované technologie naživo vyzkoušet.

Se zahajovací prezentací zaměřené na trendy v ICT bezpečnosti vystoupil Marek Deml, manažer společnosti Deloitte Advisory, působící v oblasti ICT consulting and risk services.

Během celého dne pak účastníci mohli navštívit přednášky zástupců zhruba 14 výrobců z oblasti IT bezpečnosti.

ChannelWorld přináší pár postřehů z přednášek společností HP a Dell. Petr Hněvkovský, senior sales engineer v HP, poukázal na problém, kdy má organizace příliš mnoho bezpečnostních produktů, které vytvářejí příliš mnoho problémů a integrací. HP proto přichází s řešením, které integraci a správu zajišťuje.

Popsal situaci, kdy byznys přijde s požadavkem, bezpečnostní manažer na to vydá nastavení politiky, což většinou nestačí, takže je IT následně doplní o technické zajištění, které politiku vynutí. Za půl roku však organizace zjistí, že to není zdaleka v souladu s ostatními požadavky.

HP se podle Hněvkovského snaží spojit provozní a bezpečnostní část IT, aby se zabezpečení dalo řídit proaktivně.

Nejnovějším produktem HP je Security intelligence and risk management platform – platforma pro bezpečnostní řízení a správu rizika. Tento framework sleduje oblast provozního a zároveň bezpečnostního IT a navzájem je propojuje.

Jednotný pohled a prioritizaci odezvy nabízí HP EnterpriseView, jeho centrálním prvkem je ArcSight – jednoduché řešení, které poskytuje kompletní viditelnost toho, co se v síti děje v reálném čase. Informace o rizikách (odkud přicházejí, jaká je jejich relevance a dopad) podává v upravené podobě tak, jak jej daný uživatel potřebuje

Dell vstupuje do bezpečnosti

IT Infrastructure & Security Conference (workshopy)Petr Hanovec, Dell business unit managerv v DNS, představil portfolio Dell SonicWall, které dokáže v reálném čase kontrolovat, řídit a blokovat aplikace a jimi zabíranou šířku pásma.

Produkty Dell SonicWall pokrývají čtyři oblasti – zabezpečení sítí, bezpečný vzdálený přístup, zabezpečení e-mailů a zálohování a obnovení po havárii. Letos akvírovaná součást Dellu nabízí také zařízení pro akceleraci WAN, přístupové body a firewally s aplikační inteligencí.

Firewally SonicWall řeší, co v datových přenosech jsou hrozby, odkud provoz přichází, jaké aplikace se používají a kolik prostředků spotřebovávají. Firewall dokáže rozpoznat jednotlivé aplikace a uživatele tak, aby jim přiřadil správnou prioritu datového pásma. Největší boxy disponují až 96 jádry a dají se škálovat až na 40 Gbps.

Aplikační inteligence SonicWall představuje technologie pro detekci aplikací, ale „aplikací v aplikacích“, rozhraní, které je dokáže kategorizovat, a kompletní správu. Rozhraní pak nabízí různé dashboardy včetně grafické reprezentace.

Dell SonicWall nabízí čtyři řady firewallů od organizace s desítkami uživatelů až pro řešení pro datová centra. Všechny řady používají stejnou architekturu a software, liší se pouze výkonem a propustností. Doplněním řešení můžou být přístupové body Wi-Fi, které si firewall dokáže centrálně řídit.

V nabídce Dell SonicWall naleznete i vzdálený přístup mobilních zařízení s OS Android nebo iOS (SonicWall mobile Connect). Řešení pro vzdálený přístup umožňuje zkontrolovat koncové zařízení, vynutit si na něm aktualizace a nastavení zabezpečení a poté jej teprve pustí do sítě.

Management a reporting  si můžete vyzkoušet na livedemo.sonicwall.com.

Zdroj: ChannelWorld
Galerie

Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře