IDC: výdaje segmentu SMB na IT v roce 2009

Analytická společnost IDC zveřejnila údaje pro region CEE (střední a východní Evropa), podle kterých výdaje v segmentu SMB na IT klesly meziročně o 17,1 % na celkových 18,3 miliard dolarů. Jaký podíl tvořily služby a kolik utratí SMB v České republice?Analytická společnost IDC zveřejnila údaje pro region CEE (střední a východní Evropa), podle kterých výdaje regionu v segmentu SMB na IT klesly meziročně o 17,1 % na celkových 18,3 miliard dolarů. Téměř polovinu z výdajů SMB (malé a střední podniky) v regionu CEE představoval hardware (48,9 %). Tento podíl se ovšem za poslední rok snížil o 5 procentních bodů, především kvůli meziročnímu snížení výdajů na hardware o 24,8 %.

Pokles se nevyhnul ani segmentu služeb, který si pohoršil o 9,4 % a v roce 2009 představoval 30,4 % všech výdajů.  Dolů padal i software, a to o 5,9 %.

Segment SMB v roce 2009 představoval celkem 42,1 % celkových investic na IT v regionu CEE a těsně převýšil výdaje velkých společností, těm uvádí IDC stejný procentuální podíl trhu. S odstupem je na třetím místě segment domácností s podílem 15,8 %.

Největší podíl na investicích do informačních technologií v regionu CEE má s 41,6 % Rusko, kde se o 28,6 % výdajů na IT postaral segment SMB.  Druhé je Polsko, to se postaralo o 23,8 % investic, přičemž 28,7 % z nich obstaraly malé a střední podniky. Třetí místo patří s podílem 12,3 % České republice, kde za rok 2009 patřilo 15,6 % investic do IT segmentu SMB.  Celkově se malým a středním podnikům dařilo vyrovnávat se s ekonomickou recesí nejméně v Rusku a Rumunsku, kde výdaje meziročně spadly o 27,5 % respektive 28,1 %.

IDC nicméně předvídá pro region CEE u SMB postupné vylepšování situace. Do roku 2013 porostou podle odhadovaných údajů výdaje v tomto segmentu meziroční mírou růstu (CAGR) 3,8 %.  Větší měrou, 4,2 %, se na tom podle IDC budou podílet středně velké podniky, u těch malých bude totiž ještě doznívat ekonomická recese.

Výdaje SMB na IT ve světě porostou

V letošním roce se výdaje malých a středních podniků ve světě vrátí opět do růstu a očekává se nárůst  jejich investic do IT o 17,4 miliard dolarů. I přes to se však výdaje vrátí na úroveň z roku 2008 nejdříve v roce 2011. Situace se značně postupně zlepšovat a analytici ze skupiny IDC předvídají pro další roky růst investic do IT v průměru o 5,5 %, přičemž v roce 2014 by měli celosvětové výdaje SMB na IT dosáhnout 629,3 miliard dolarů.

Nejvyšší růst SMB se očekává v regionu CEMA (střední a východní Evropa, Blízký východ a Afrika) a na rozvojových trzích regionu Asia/Pacifik a Latinská Amerika, kde růst dosáhne podle předpovědi až 7 %. Na rozvinutých trzích (Severní Amerika, Japonsko a západní Evropa), které představují přibližně 70 % světových výdajů SMB na IT, trh poroste přibližně o 3 až 4 procenta.Komentáře