IDC: Odstraňování cloudových bariér v EU by pomohlo výdajům do IT

Podle analytické společnosti IDC výdaje do veřejných cloudových služeb vzrostou do roku 2020 na 77,7 miliardy euro za předpokladu, že se EU zasadí o standardizaci a odstranění stávajících překážek a obav, které brání v nasazení.

IDC: Odstraňování cloudových bariér v EU by pomohlo výdajům do ITVýdaje na cloud porostou ruku v rucu s tím, jak se EU bude zasazovat o standardizaci a odstraňování stávajících bariérPodle analytiků bude mít přijetí cloud computingu výrazný přímý i nepřímý dopad na ekonomiku a nezaměstnanost v celé Evropské unii.

Pokud nebudou evropští politici regulovat cloud, v roce 2020 budou výdaje na nasazení veřejných cloudových řešení tvořit 88 miliard eur celého HDP.

V případě, že se EU zasadí o standardizaci cloudu mohl by podíl vzrůst až na 250 miliard HDP.

V letech 2015 až 2020 by se mohlo jednat o ušlé příjmy ve výši přesahující 583 miliard euro, pokud by se EU nevložila do podpory cloudu.

Co je podle IDC nutné překonat a odstranit při nasazování cloudu

  • Nejistotu v právním řádu jednotlivých zemí
  • Obavu z nedostatečného zabezpečení dat uložený v cloudu
  • Obtížné posouzení důvěryhodnosti dodavatele cloudového řešení
  • Nejistotu na dopad obchodního procesu při kompletním přechodu na cloud nebo-li, zda náklady převýší benefity
  • Obavu z proprietárního řešení, které brání v přechodu k jinému dodavateli a s tím spojenou netransparentnost a nemožnost kontroly nad svými daty
  • Nedostatečnou lokální podporou v mateřském jazyce, pomalé připojení k internetu a nemožnost si investiční výdaje odepsat z daní

Jakým způsobem by se měly vlády postavit ke cloudu?

Překonání těchto překážet bude z velké části viset na bedrech zákonodárců EU, kteří by měli nastavit taková opatření, aby donutili poskytovatele cloudu k vyšší zodpovědnosti za správu svěřených dat. Jak by měla EU podle analytiků postupovat?

  • Sjednotit jurisdikci v oblasti ochrany dat a soukromí napříč celou EU
  • Podporovat standardizaci a interoperabilitu cloudových systémů pro zvýšení možnosti přenositelnosti a eliminovat proprietární systémy
  • Definovat jednotné zásady odpovědnosti cloudových poskytovatelů za porušení bezpečnosti
  • Vyvinout vlastní certifikační autority pro hodnocení cloudových poskytovatelů


Zdroj: IDC
Úvodní foto: © CenturionStudio.it - Fotolia.com

Komentáře