IDC Datacenters Transformation Roadshow 2012: o cloudu i velkých datech

V Praze proběhl další ročník konference IDC Datacenters Transformation Roadshow. Mnohokrát na něm zazněl termín big data. Co vlastně představuje a co dalšího se na konferenci probíralo?Pavel Roland, manažer výzkumu IDC v regionu CEMA Panelová diskuze

IDC Datacenters Transformation Roadshow 2012: o cloudu i big datechStovka IT odborníků z různých koutů republiky se v úterý 15. 5. 2012 sjela do pražského Autoklubu  ČR, kde probíhal letošní ročník konferenci IDC Datacenters Transformation Roadshow. Jejími tématy opět byly nejnovější trendy a vývoj trhu v oblasti správy a ukládání dat.

Dalšími výraznými tématy diskutovanými v souvislosti s transformací trhu byly cloud computing a tzv. big data.

Vedle prezentací zaměřených na současné nároky na moderní datová centra a jejich využití z hlediska virtualizace a cloud computingu byly na konferenci představeny vize efektivní infrastruktury pro datová centra budoucnosti.

Na řadu přišla také debata mezi účastníky a panelisty, jejímž stěžejním tématem byla velká data a otázka, do jaké míry představují reálný problém pro české společnosti. „Hlavní výzvou se stává volba vhodné kombinace technologií a dostupných funkcionalit, která umožní zvládnout nárůst jak objemu dat, tak počtu a množství typů komunikujících zařízení, a to často s omezenými finančními zdroji,“ uvedl ve své prezentaci Pavel Roland, manažer výzkumu IDC v regionu CEMA.

Co představují velká data?

Tento termín sám o sobě nepředstavuje konkrétní technologii. „Jedná se o koncepční přístup nebo teoretický rámec vymezující způsob nakládání se značnými objemy dat včetně ukládání, automatizace procesu jejich správy, analýz a výstupů pro rozhodování,“ vysvětlil ve zprávě pro média Pavel Strašlipka, produktový manažer HP Storage.

Pavel Strašlipka se domnívá, že přes nadužívaní zmíněného označení termín, přitahuje značnou pozornost a lze prý očekávat, že v budoucnu jej uslyšíme stejně často jako dnes cloud.

Více informací o fenoménu big data a názory odborníků na něj má přinést podzimní konference IDC Big Data and Business Analytics Forum 2012, která proběhne v úterý 20. 11. 2012 v Praze. 

Zdroj: IDC
Galerie
Komentáře